Analyse
India voert één btw-tarief in voor het hele land 1 jaar geleden - dinsdag 23 augustus 2016

Dit effent het pad voor een vlotter handelsverkeer en op termijn hogere groeicijfers. Is het interessant om in het land te beleggen?

India is een veelbelovend land en op dit moment maakt het nog geen deel uit van onze portefeuilles, maar dat zou de komende maanden kunnen veranderen, zeker voor minder risicoschuwe beleggers en/of mensen die op heel lange termijn beleggen. We blijven de verdere evoluties in het land van nabij volgen.
Dit zijn alvast een aantal Indiase fondsen die in de toekomst interessant zouden kunnen blijken:
Aberdeen Global Indian Equity A2, BGF India A2 USD en Franklin India A USD.

 

Eindelijk naar één btw-tarief

De invoering van één btw-tarief in heel India zal een hele rist aan zowel federale als regionale taksen en belastingen vervangen, die sterk kunnen verschillen van deelstaat tot deelstaat, en tot op vandaag een logistieke nachtmerrie vormen voor het handelsverkeer binnen het land. De autoriteiten in Delhi hopen dat deze doorbraak ervoor zal zorgen dat India op termijn hogere groeicijfers zal neerzetten, dichter in de buurt van 's lands grote potentieel.

 

Het vereenvoudigd handelsverkeer zal de concurrentie verhogen en zich op termijn vertalen in een hogere competitiviteit van de Indiase producenten. En al zal de invoering van de btw zich wellicht in eerste instantie vertalen in een prijsstijging, zou ze op termijn moeten resulteren in een grotere flexibiliteit om het aanbod af te stemmen op de vraag, wat goed nieuws is voor de Indiase centrale bank, die het traditioneel moeilijk heeft om de inflatie binnen de perken te houden in periodes van sterke vraag. Bovendien zou de btw ook moeten resulteren in meer inkomsten voor de overheid. Goed nieuws gezien het land nog enorm moet investeren in zijn infrastructuur.

 

Niet te onderschatten hindernissen

De invoering van de btw is gepland voor 1 april 2017, maar alles wijst erop dat die deadline niet zal worden gehaald.
– Ten eerste omdat voorlopig enkel het principe werd goedgekeurd en er op dit moment nog geen eensgezindheid is over het toe te passen btw-tarief. Er is momenteel sprake van 17 tot 20%, wat een interessant niveau is voor de industrie (vaak zwaarder belast), maar niet voor de dienstensector, die lagere tarieven gewoon is.
– Ook de manier waarop de fiscale inkomsten zullen worden herverdeeld tussen het federale niveau en de deelstaten ligt nog niet vast, terwijl ook die deelstaten de nieuwe wetgeving nog moeten goedkeuren.
– Door te focussen op de consumptie speelt het nieuwe systeem ook in het voordeel van de grote verstedelijkte zones, niet zozeer in dat van regio's waar een groot deel van de productie is gevestigd. Vraag is dus hoe de overheid deze ongelijkheden zal weggommen.
– En tot slot zullen de vele kleine en middelgrote bedrijven dan nog moeten leren werken met het nieuwe systeem en zal er ook adequate beheersoftware moeten worden ontwikkeld.

 

De btw-hervorming zal India helpen zijn immens potentieel te ontwikkelen

Ondanks de vele problemen waar het land mee kampt (verouderde infrastructuur, corruptie, gebrekkige werking justitie, ongelijke toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, stromend water, enz.) behoort India nu al tot 's werelds meest dynamische economieën. De btw-hervorming moet het handelsverkeer binnen het uitgestrekte land een nieuw elan geven, maar ook het ondernemersklimaat verbeteren en zo makkelijker (buitenlandse) investeerders aantrekken, vooral in de industrie.

 

Het land moet bewijzen dat het over alle troeven beschikt om zelf de goederen en diensten te produceren waarvoor zijn almaar groeiende middenklasse vragende partij is. Als India daarin slaagt, kan het op termijn uitgroeien tot een van de hoekstenen van de wereldindustrie, maar dan zal het ook eerst moeten bewijzen aan de internationale beleggersgemeenschap dat het in staat is om te evolueren.

 

Deze grote hervorming kan India ingrijpend veranderen en zijn zakenklimaat een boost geven. Betekent dat ook dat u zich nu massaal op de Indiase beurs mag storten?
Neen. Al is de beurs van Mumbai niet duur, toch zijn er o.i. interessantere alternatieven. De oorzaak daarvoor ligt grotendeels bij de sterke overwaardering van de Indiase roepie.

 

Deel dit artikel