Analyse
De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal alweer weinig dynamisch geweest 1 jaar geleden - dinsdag 2 augustus 2016

Een eens te meer ontgoochelend resultaat.

Mogelijks kan de economische activiteit in het 3e kwartaal opveren.
We handhaven
onze strategie en blijven in de VS beleggen.

 

In het eerste kwartaal groeide de Amerikaanse economie met een magere 0,8 % en ook in het 2e kwartaal bleef de economische groei steken op 1,2 %.

 

Nochtans konden de gezinsuitgaven, die de motor vormen van de Amerikaanse economie en gestut worden door een terugkeer van de volledige tewerkstelling en de stijging van de lonen, in het 2e kwartaal mooi opveren en lieten ze zelfs hun sterkste stijging optekenen sinds eind 2014 (+4,2 %).

 

De investeringen in de private sector daarentegen boerden het sterkst achteruit in 7 jaar (-3,2 %). En ook de bedrijven hebben hun voorraden verlaagd (grootste voorraadvermindering sinds 3e kwartaal 2011).
De forse voorraadvermindering kan op twee manieren worden verklaard. Ofwel voorzien de bedrijven een vertraging van de consumptie. Ofwel werd de sterke consumptie van het tweede kwartaal verkeerd ingeschat en moesten de bedrijven een beroep doen op hun voorraden om aan de vraag te voldoen.
Gaat men uit van het eerste scenario, dan zal de Amerikaanse economie in de volgende kwartalen vertragen. Mikt men eerder op het tweede scenario, dan valt een forse opvering te verwachten in het derde kwartaal. Volgens ons is het tweede scenario waarschijnlijker.

Deel dit artikel