Analyse
VS: arbeidsmarkt in topvorm 1 jaar geleden - dinsdag 12 juli 2016

De laatste indicatoren uit de VS zetten de verbetering van de conjunctuur in de VS in de verf.

Rekening houdend met de mooie groeivooruitzichten van de Amerikaanse economie, beleg nog steeds 10 % van uw portefeuille in Amerikaanse aandelen via de tracker iShares Core S&P 500 en het fonds LM CB US Large Cap Growth.

 

In juni werden er niet minder dan 287 000 arbeidsplaatsen gecreëerd, het hoogste aantal sinds begin 2016. Dit cijfer is voor twee redenen van belang. Enerzijds omdat het na een ontgoochelende meimaand komt waarin er slechts 11 000 arbeidsplaatsen bijkwamen. Anderzijds omdat het een bewijs is van de dynamiek van de economie en doet verhopen op een uitstekend 2e kwartaal. Weliswaar steeg de werkloosheid van 4,7 % van de beroepsbevolking in mei tot 4,9 % in juni. Maar dit cijfer lijkt het gevolg van een stijgende participatiegraad (62,7 %), een toename van het aantal werknemers (+414 000) en een verdere afname van het aantal mensen dat de arbeidsmarkt de rug toekeert. De gepubliceerde cijfers zijn van uitstekende makelij en zouden de hoeksteen moeten gaan vormen van een, volgens ons, uitstekende groei in het tweede kwartaal.

 

Deel dit artikel