Analyse
Eurozone: inflatie is weer positief 1 jaar geleden - dinsdag 19 juli 2016

Voor de eerste keer sinds januari ligt de inflatie in de eurozone boven nul. Ze kwam volgens Eurostat in juni op +0,1 % uit.

De ECB zal dus de komende maanden aan haar monetaire politiek niets wijzigen.
Wij van onze kant handhaven
onze strategie. 

 

Enerzijds neemt de impact van de dalende olieprijzen af. Op jaarbasis vielen ze nog slechts met 6,4 % terug (tegenover meer dan 8 % de maanden daarvoor). Anderzijds nemen de prijzen van diensten (+1,1 % in juni) en in de horecasector (+1,6 %) almaar sneller toe, net als de huurprijzen (+1 %).

Met de stabilisatie van de olieprijzen zou de deflatiedruk minder aanwezig moeten zijn. Voldoende om de ECB het geweer van schouder te doen veranderen? Neen. Want enkel een zeer lage rente zorgt ervoor dat de eurozone een gematigde groei kan aanhouden. En de interventie van de ECB op de obligatiemarkten laat Europese overheden toe om zich tegen zeer lage rentevoeten te financieren.

 

Deel dit artikel