Analyse
Wanneer vormen schulden een bedreiging? 2 jaar geleden - donderdag 9 juni 2016

Hoe zit het vandaag met de schuldenlast wereldwijd? Vormt deze een bedreiging voor de economie? En hoe zit het met de schuldenberg van de bedrijfswereld?

Schulden aangaan vormt op zich geen probleem, op voorwaarde dan dat het geleende kapitaal degelijk wordt aangewend en bijdraagt tot bijvoorbeeld de ontwikkeling van de onderneming en de verrijking van de aandeelhouder. Maar.... overdaad schaadt. En al trekken we momenteel niet aan de alarmbel, mogelijks zullen bedrijven met een overdreven hoge schuld, die vandaag profiteren van de erg lage rente, het vroeg of laat moeten ontgelden.
Meteen ook de reden waarom we het schuldenpeil van bedrijven altijd eerst onder de loep nemen, vooraleer wij u aanraden hun aandeel te kopen.

 

Uiteraard herinnert iedereen zich de zware financiële crisis die in 2007-08 toesloeg en wel om de goede reden dat bepaalde schadelijke gevolgen in het zog ervan tot op heden nog steeds voelbaar zijn. Maar wat met de schuldenberg, die destijds buitensporig aanzwol en de crisis uiteindelijk ontketende?

 

Helaas worstelt de wereld vandaag met nog meer schulden dan in 2007: wereldwijd vertegenwoordigt de schuldenlast zo'n 300 % van het bbp (ten opzichte van 270 % in 2007). En daar de overheden er alles aan deden om een nog ernstigere economische crisis te voorkomen, droegen zij natuurlijk grotendeels bij tot de verzwaring van de schuld. Ook de bedrijfswereld is echter deels verantwoordelijk.

 

Zo verdubbelde de schuldenlast van niet-financiële bedrijven in de VS van 2007 tot 2015 (tot 6600 miljard dollar). Als gevolg van het erg lage rentepeil gingen ondernemingen over de laatste jaren immers massaal lenen. Vraag is echter of dit geld wel degelijk aan nobele doeleinden werd besteed? Een deel van dit kapitaal werd inderdaad voor productieve investeringen aangewend. Een ander deel werd echter geïnvesteerd in fusies en overnames (vaak met weinig resultaat) en de inkoop van eigen aandelen (tegen vaak overdreven hoge koersen).

 

Nog minder goed nieuws is dat over de laatste jaren enorm veel kapitaal werd geleend voor speculatieve doeleinden en in projecten van twijfelachtige kwaliteit werd geïnvesteerd (o.a. in de energie- en mijnsector). Als in de toekomst de economische groei globaal aan de zwakke kant blijft en het rentepeil opveert (zoals de verklaringen van de Amerikaanse centrale bank laten vermoeden), dan dreigt deze schuldenlast echter problematisch te worden. Momenteel trekken we echter nog niet aan de alarmbel.

 

Deel dit artikel