Analyse
Eurozone: economische groei opwaarts bijgesteld 2 jaar geleden - woensdag 8 juni 2016

Het eerste kwartaal is al een eind achter de rug maar bleek uiteindelijk nog beter dan verwacht.

De beurzen uit de eurozone lijken ons correct gewaardeerd en dus niet bijster interessant. Bijgevolg beleggen we het gros van onze portefeuilles buiten Europa. Niettemin zijn een aantal individuele aandelen uw aandacht waard. Ontdek ze aan de hand van onze selector. 

 

Nadat de Amerikaanse groei opwaarts werd herzien, wordt ook de Europese groei voor het eerste kwartaal uiteindelijk opgetrokken. Zo kondigde Eurostat een stijging aan van 0,6 % ten opzichte van het vorige kwartaal en zelfs van 1,7 % ten opzichte van het 1e kwartaal 2015.

 

Uiteraard zijn de resultaten tussen de eurolanden onderling vrij uiteenlopend. Zo sloot Griekenland het laatste kwartaal 2015 af met winst maar is de groei er sindsdien opnieuw teruggevallen. Verder groeide de economie over het 1e kwartaal in Duitsland met 1,6 %, in Frankrijk met 1,4 %, in Italië met 1,0 %, in Spanje met 3,4 % en in België met 1,5 %. De Europese groei is dus grotendeels conform het economisch potentieel van de eurozone, of ligt in bepaalde gevallen zelfs hoger. Deze evolutie is onder meer te danken aan een erg gunstige conjunctuur. Zo gaf de daling van de grondstof- en energieprijzen de gezinsuitgaven een duw in de rug. Bovendien neemt de werkloosheid (traag maar) geleidelijk aan af. Overigens kunnen zowel de privésector als de openbare sector zich dankzij de erg lage rentevoeten nog steeds tegen erg gunstige voorwaarden financieren.

 

De cijfers voor het eerste kwartaal zijn dus wel degelijk geruststellend: zo klommen de gezinsuitgaven op jaarbasis met 1,7 % en de investeringen met 2,9 %. Verder ging de buitenlandse handel bergaf. Reden hiervoor is echter het feit dat de import (+ 4,3 %).
sneller is toegenomen dan de export (die met 3,1 % klom).

 

Volgens ons zal de gunstige conjunctuur aanhouden over heel 2016. Wel menen we dat de eurozone er niet in zal slagen om nog betere prestaties neer te zetten. Met de renteverhoging in de VS in het vooruitzicht, is het namelijk de vraag hoe de ontluikende markten hierop zullen reageren. Ongetwijfeld zal dit nog op de Europese sector wegen.

 

Deel dit artikel