Analyse
Weinig verheugende statistieken voor Japanse economie 1 jaar geleden - dinsdag 31 mei 2016

De kleinhandelsverkopen zijn in april verder afgenomen (-0,8 %). En de industriële productie is amper gestegen.

Niettemin handhaven we de samenstelling van onze portefeuilles

 

Ondanks de volledige werkgelegenheid neemt de consumptie in Japan niet toe. Japanners hebben immers onvoldoende vertrouwen in de economie daar het aantal onzekere banen alsmaar toeneemt en forse loonstijgingen uitblijven. Ondanks het feit dat de geboekte winst in het buitenland werd geboost door de terugval van de yen, zijn Japanse bedrijven immers niet geneigd de lonen op te trekken en hun investeringen op te drijven: hierdoor bleef de industriële productie in april op een laag pitje branden (+0,3 % t.o.v. maart, -3,5 % t.o.v. een jaar voorheen).

Begin dit jaar ontsnapte de Japanse economie aan een recessie, maar gezien de lage gezinsuitgaven en de zwakke export (lijdt onder de vertraging van de wereldwijde vraag) zal de Japanse economie in de loop van de volgende kwartalen slechts mondjesmaat groeien.

Om te vermijden dat Japan in een recessie sukkelt, is premier Shinzo Abe van plan om de voorziene btw-stijging (+10 % in april 2017) uit te stellen. Een vooruitzicht die de markten met enthousiasme onthaalden, al zal hierdoor de overheidsschuld blijven aanzwellen.

 

Deel dit artikel