Analyse
China: zwakkere groei 2 jaar geleden - dinsdag 24 mei 2016

Is beleggen in dit land nog interessant?

De vraagtekens rond het vormpeil van de Chinese economie blijven op de markten wegen. Na decennia van spectaculaire groei is het land in een volgende fase van zijn ontwikkeling aanbeland, die gepaard zal gaan met lagere groeicijfers. Maar door de opmars van de middenklasse en de boom in de dienstensector, zal het land dynamischer blijven dan de meeste westerse industrielanden.
Het behoudt dan ook zijn plek in onze gediversifieerde portefeuilles. Om te beleggen in Chinese aandelen, gaat onze voorkeur nog altijd uit naar het fonds
Fidelity China Focus A EUR.

 

Signalen van verzadiging

Decennialang waren de groeicijfers de hoofdprioriteit van het Chinese economische beleid. Het economisch model dat bijna volledig steunde op de export, investeringen en infrastructuurwerken wierp ook vruchten af. Het hees miljoenen gezinnen uit de armoede en zorgde voor de migratie van honderden miljoenen Chinezen naar de steden. Vandaag beschikt China over een ronduit indrukwekkende infrastructuur (havens, luchthavens, …). Zo klokte het Chinese autosnelwegennet, dat in 1988 nog onbestaande was, eind 2015 af op een totale lengte van 123.000 km. En met 19.000 km aan hogesnelheidslijnen beschikt het land op dat vlak over een uitgebreider net dan alle andere landen ter wereld samen!

 

Die reusachtige inspanningen kun je uiteraard niet eindeloos voortzetten, en het hoogtepunt van de infrastructuurwerken (lange tijd een van de grootste economische groeimotoren) is voorbij.

 

Gezinnen klaar om de fakkel over te nemen?

Peking hoopt dat de vraag vanwege de gezinnen zich meer en meer zal ontpoppen tot nieuwe krachtbron voor 's lands economie, en het heeft ook goede redenen om daarin te geloven. Zo is het gemiddelde jaarloon van Chinese werknemers in verstedelijkt gebied tussen 2006 en 2015 nagenoeg verdrievoudigd (van 21.000 yuan naar 62.000). En volgens een rapport van Crédit Suisse bestond de Chinese middenklasse in 2015 al uit ±109 miljoen personen, t.o.v. 60 miljoen in 2000 (in de VS: 92 miljoen).

 

Anders gezegd: China haalde niet alleen miljoenen inwoners uit de armoede, het creëerde ook een echte middenklasse met koopkracht die besteed kan worden aan zowel goederen als diensten. En die middenklasse zal een bepalende rol spelen voor de toekomst van het land.

 

Dilemma

Van een exportgerichte industrie overstappen naar een sterkere binnenlandse vraag, zal niet pijnloos verlopen. Want al blijven de gezinsuitgaven stevig aantrekken, dat zal niet volstaan om groeicijfers van 7 à 8% aan te houden.

 

Vraag is dus:

– zal Peking vrede nemen met duidelijk lagere groeicijfers?
– of zal het zich tot elke prijs zal vastklampen aan de recente cijfers in de buurt van 7% door een massale kredietverlening aan te moedigen?

 

Op dit moment lijkt het vooral die laatste kant op te gaan, maar de recente kredietopflakkering is niet houdbaar en zowel de (erg hoge) schuldenlast van de bedrijven als de gestage toename van dubieuze kredieten (waarvan de terugbetaling onzeker is) in de rekeningen van de Chinese banken, roepen steeds meer vragen op rond de financiële stabiliteit van China.

 

Als Peking de gezinsuitgaven een extra duwtje wil geven, zou het beter werk maken van een sociale zekerheid. Zo zouden de gezinnen, die nu nog altijd bijna een derde van hun beschikbaar inkomen sparen, mede ook omdat ze zich in hoge mate onbeschermd weten, misschien sneller geneigd zijn om wat meer te gaan uitgeven. En dat zou enorme bijkomende bedragen in de richting van de Chinese economie doen stromen.

 

Goede vooruitzichten dienstensector

Een andere duidelijke (en logische) trend is dat de gezinnen een steeds groter deel van hun beschikbaar inkomen aan vrije tijd en reizen besteden. Hun uitgaven zullen dus vooral ten goede komen aan de dienstensector, en het is niet de Chinese consument die 's lands vertragende industrie er weer bovenop zal helpen.

 

Zolang de prioriteit bij de gezinsuitgaven blijft liggen, oogt de toekomst voor de dienstensector dus mooi, met – in een land waar het gebruik van smartphones bijzonder hoge toppen scheert – wellicht een glansrol voor de nieuwe technologieën.

 

Deel dit artikel