Analyse
VS: vrij solide macrocijfers 2 jaar geleden - donderdag 31 maart 2016

Wel dienen deze resultaten meer in detail te worden geanalyseerd.

Hoe dan ook, we blijven een deel van onze portefeuilles in de VS beleggen. 

 

In februari vielen de kleinhandelsverkopen in de VS lichtjes terug (0,1 % t.o.v. de maand voorheen) en dit ondanks een stijging van de lonen. Deze daling is echter deels te wijten aan de terugvallende brandstofuitgaven (brandstofprijzen zijn fors gezakt). Houdt men echter geen rekening met de brandstofprijzen, dan gingen de kleinhandelsverkopen op een jaar tijd 4,4 % hoger.

 

Bovendien is in januari de index die de evolutie van de woningprijzen meet in 20 grootstedelijke gebieden, met 5,7 % geklommen ten opzichte van een jaar voorheen (dankzij de evolutie van de lonen, het lage werkloosheidpeil, namelijk minder dan 5 % en de nog steeds interessante financieringsvoorwaarden). Overigens hinken de promotoren achterop op de vraag. Het schaarse aantal woningen duwt bijgevolg eveneens de prijzen hoger.

 

Maar al lijken deze cijfers te wijzen op een solide groei, toch mag men niet vergeten dat de economie nog steeds sterk afhankelijk is van de monetaire politiek van de Fed. Ongetwijfeld zal de Amerikaanse centrale bank dus erg voorzichtig te werk gaan bij het normaliseren van haar beleid en zal ze erop toezien dat enige economische vertraging uitblijft.

 

Deel dit artikel