Analyse
Doelstellingen China te ambitieus 2 jaar geleden - donderdag 17 maart 2016

De autoriteiten van Beijing keurden het nieuw vijfjarig plan goed dat de Chinese economie opnieuw op de rails moet krijgen.

China is vandaag een riskanter land maar toch blijven we een deel van onze portefeuilles beleggen in Chinese aandelen. Gezien de hoge rendementen die er worden verwacht, blijft de Chinese beurs één van de meest interessante van de opkomende wereld. 

 

De eerste minister geeft toe dat het land een overgangsfase doormaakt. Niettemin handhaaft hij zijn doelstellingen: een economische groei van 6,5 à 7 % per jaar tot in 2020, de afbouw van de schuld en de verdere hervorming van de financiële markten. Ook zal de regering staatsbedrijven trachten te hervormen, opdat ze competitiever zouden worden.

De overgang van een economie dat steunt op investeringen en export naar een economisch model getrokken door privé consumptie, blijkt voor China echter niet van een leien dakje te lopen. Vooral gezien de munt van tal van concurrenten en goede klanten in waarde zijn afgenomen ten opzichte van de yuan. We verwachten dan ook dat de Chinese economie trager gaat groeien. Op de lange termijn tippen we op een groei van 3,5 %. Deze cijfers liggen lager dan de huidige resultaten maar liggen dan weer hoger dan de vooruitzichten van andere grote economieën. Ook zijn ze volgens ons degelijk genoeg om verder in het land te beleggen.

Overigens kende China in de loop van de laatste jaren een explosie van krediet. Ongetwijfeld werd een deel van de leningen besteed aan projecten om de infrastructuur te vernieuwen en het potentieel van het land te boosten. Andere leningen werden echter waarschijnlijk aangewend voor minder doordachte investeringen. In 2015 klom het aantal dubieuze kredieten dan ook met 36 % t.o.v. 2014. Een tendens die al een paar jaar wordt waargenomen. Volgens sommige bronnen zijn momenteel meer dan 10 % van de Chinese leningen dubieuze kredieten. Bijgevolg vormt de financiële sector een aanzienlijk risico voor de Chinese economie. En het feit of het land in staat zal zijn zijn groeidoelstellingen te halen, zal sterk afhangen van zijn capaciteit om de problemen omtrent de kredietverlening op te lossen.

 

Deel dit artikel