Analyse
Daling Japans bbp 2 jaar geleden - dinsdag 15 maart 2016

De beurs van Japan blijft over potentieel beschikken en de yen is goedkoop.

U mag 5 % van uw portefeuille in Japanse aandelen beleggen via het aandelenfonds Aberdeen Global Japanese Equity A2.

 

Volgens een tweede schatting van de nationale rekeningen is de Japanse economie in het 4e kwartaal tegenover het vorige trimester met 0,3 % teruggevallen. De reden is nog steeds de forse terugval van de gezinsuitgaven (-0,9 %). De bedrijfsinvesteringen (+1,5 %) zijn één van de weinige posten die de economische activiteit hebben ondersteund.

 

Met vijf dalingen van het bbp tijdens de laatste negen kwartalen, slaagt de Japanse economie er niet in om een duurzame positieve economische dynamiek te creëren. Dat vertaalt zich in een zeer zwakke groei van 0,5 % voor heel 2015, na een stagnatie in 2014. En gezien de moeilijkheden van de Chinese buur en de vertraging van de wereldwijde conjunctuur zal 2016 ook niet direct een jaar worden om over naar huis te schrijven. Een nieuwe daling van het bbp in het 1e kwartaal 2016, die de economie in een nieuwe recessie zou brengen, valt niet uit te sluiten.

 

Deel dit artikel