Analyse
Activiteit in de industriesector valt terug 2 jaar geleden - woensdag 2 maart 2016

Zowat overal ter wereld boerde de PMI-index achteruit.

Op wereldschaal tonen de cijfers aan dat de industriesector het momenteel niet onder de markt heeft. Factoren waarmee de centrale banken zeker rekening dienen te houden. Zo kan de Fed zich in geen geval veroorloven haar monetaire politiek te snel af te bouwen.

 

In de eurozone ligt de activiteit in de industriële sector vandaag veel lager dan een paar maanden geleden. De activiteitsgraad gemeten bij de aankoopmanagers toont aan dat de expansie haar laagste niveau bereikte van het afgelopen jaar (51,2 punten, waarvan 50,5 in Duitsland, 50,2 in Frankrijk en 48,4 in Griekenland maar wel 54,1 in Spanje en 52,2 in Italië).
De Verenigde Staten doen het amper beter (51,3 punten), afgestraft door de energiesector en de opmars van de dollar, waardoor de export duurder wordt.
In China werd een index gemeten van 49 punten, wat de vertraging van de conjunctuur bevestigt. Dit baart de autoriteiten van Peking zorgen, die dan ook besloten hebben de reserves die de Chinese banken verplicht moeten aanhouden, te verlagen. Niettemin blijft het niveau van de reserves vrij hoog (17 %) en beschikken de autoriteiten nog over een zekere manoeuvreerruimte. Maar rekening houdend met de explosie van het krediet van de laatste jaren en de vertraagde economie, dreigt het aantal dubieuze leningen op korte en middellange termijn toe te nemen. Bijgevolg is het van belang dat Peking zijn prudentiële maatregelen handhaaft om zijn financiële systeem af te schermen.
In Rusland boerde de PMI-index eveneens achteruit tot 49,3 punten, vooral afgestraft door de energiesector.
In Brazilië ligt de index erg laag (44,5 punten). Bedrijven betreuren de sterke inflatie, die het gevolg is van de zwakke real (waardoor geïmporteerde producten duurder worden).

 

Deel dit artikel