Analyse
Is de Brexit werkelijk één van de grote risico's van 2016? 2 jaar geleden - woensdag 10 februari 2016

Neen. Volgens ons zal het referendum over het Britse EU-lidmaatschap een verwaarloosbare impact hebben en komt het niet tot een Brexit.

De eisen van Cameron en de reacties daarop van andere EU-landen, voedden een tijdlang de vrees dat de wegen van het VK en de EU zouden scheiden. Helemaal uitsluiten kunnen we dat scenario niet, maar het compromisvoorstel dat er sinds kort is, maakt de kans op een goede afloop toch een stuk groter.
De Britse economie blijft hoe dan ook dynamisch, en Britse aandelen zijn goedkoop. In onze
belangrijkste fondsenportefeuille kennen we ze een gewicht toe van 15 %.
Onze voorkeur gaat uit naar het fonds
Invesco UK Equity A. 

 

Referendum

Uiterlijk tegen eind 2017 zullen de Britten zich in een referendum kunnen uitspreken over het feit of ze het Verenigd Koninkrijk binnen de EU willen houden. Dat referendum beloofde premier Cameron tijdens de campagne voor zijn tweede mandaat. Zo maaide hij het gras voor de voeten weg van UKIP (rechts-populistische partij vóór een onafhankelijk VK) en van de eurosceptici binnen zijn eigen partij.

 

Sindsdien fungeert het referendum ook als politiek instrument om toegevingen af te dwingen bij de andere EU-lidstaten. Zo maakte Cameron in een brief aan Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, in november 2015 zijn wenslijstje over met hervormingen die hij graag wil.
– Op economisch vlak vraagt hij o.a. dat de belangen van lidstaten die de euro niet hanteren gevrijwaard worden, en eist hij minder wetgevende en administratieve beperkingen om de competitiviteit van de bedrijven op te voeren.
– Ook wil hij dat de vrijhandelsakkoorden met niet-Europese partnerlanden snel worden gefinaliseerd.
– Op het vlak van soevereiniteit wil hij de politieke onafhankelijkheid van het VK waarborgen door o.a. de rol van de nationale parlementen te verhogen binnen het Europese wetgevende proces (mogelijkheid om wetten te blokkeren).
– Ook wil hij de immigratie vanuit andere EU-landen afremmen en de sociale uitkeringen voor nieuwkomers beperken.

 

Compromis?

Sommige punten op het wenslijstje van Cameron vonden een luisterend oor bij de Europese instanties, maar andere zijn in tegenspraak met de Europese verdragen (o.a. vrij verkeer van werknemers) en werden dus door diverse hoofdsteden als onontvankelijk geklasseerd.

 

Donald Tusk is er evenwel in geslaagd om de scherpe kantjes wat bij te vijlen en maakte op 2 februari een voorstel voor een nieuw akkoord tussen het VK en de EU wereldkundig. Hij formuleerde een compromis dat voldoende vaag is om iedereen tevreden te stellen en waarbij er over de gevoeligste punten nog moet worden onderhandeld.

 

Maar het biedt Cameron wel de kans om met opgeheven hoofd naar de referendumstembus te trekken. De essentie van zijn eisenpakket wordt immers in de brief van Tusk hernomen en hij kan er dus prat op gaan dat hij door de EU werd gehoord, al wordt er maar heel gedeeltelijk op zijn eisen ingegaan.

 

Kan economie de bladzijde snel omslaan?

De Britse economie blijft solide dankzij de stevige binnenlandse vraag, maar lijdt onder de wereldwijde vertraging. In het 4e kwartaal van 2015 liet ze een groei van 1,9 % optekenen, in het 1e kwartaal van dit jaar klokte ze af op 2,5 %.

 

De vraag of het VK lid zal blijven van de EU weegt nu al op de bedrijfsinvesteringen, en als ze nog te lang onbeantwoord blijft, dreigt ze dat ook te gaan doen op de gezinsconsumptie. Het door Tusk aangereikte compromis is dan ook een belangrijke stap. Als het wordt goedgekeurd, dan zet het de deur open voor een snelle organisatie van het referendum (juni?) en met een grote kans dat het VK in de EU zal blijven. De bedrijven kunnen dan zo snel mogelijk deze bladzijde omslaan, waardoor de investeringen mogelijk al in de tweede jaarhelft kunnen aantrekken.

 

Met een gezinsconsumptie die stevig zal blijven dankzij de gezonde arbeidsmarkt (bijna volledige tewerkstelling met slechts 5,1 % werkloosheid), zal de economische activiteit dan als geheel dynamisch blijven en zal de impact van het referendum op de Britse groei wellicht verwaarloosbaar klein zijn.

 

Ook het Britse pond, dat de voorbije maanden leed onder de onzekerheid, zal na het referendum wellicht weer meer kleur krijgen. En op langere termijn zal het pond ook aansterken als de Bank of England komaf maakt met haar twijfelende houding tot dusver (deels door het referendum) en haar leidend rentetarief zal optrekken.

 

Deel dit artikel