Analyse
Amerikaans consumentenvertrouwen bereikt dieptepunt sinds juli 2015 2 jaar geleden - donderdag 25 februari 2016

Niettemin blijft de index hoog.

We verwachten geen vuurwerk maar blijven er vertrouwen in hebben dat de economie van de VS gestaag zal blijven groeien. In functie van uw persoonlijke beleggingshorizon en het risico dat u bereid bent aan te gaan, mag u nog steeds 5 à 15 % van uw portefeuille beleggen in Amerikaanse aandelen. 

 

Zowel de manier waarop de Amerikanen de huidige situatie percipiëren als hun verwachtingen voor de volgende maanden zijn in de maand februari afgetakeld. De Amerikaanse consument vreest immers voor de verdere evolutie van de conjunctuur, zijn persoonlijke financiële situatie en in mindere mate voor de evolutie van de arbeidersmarkt.

 

Niettemin blijft het consumentenvertrouwen nog steeds vrij hoog en ziet het er niet naar uit dat de consumptie zal terugvallen. Wat de economische groei betreft, moet men echter ook geen vuurwerk verwachten. En al was het laatste kwartaal 2015 nogal teleurstellend (groei van 7 %) en werd in het 1e kwartaal 2016 bijgevolg een fraaie remonte verwacht, toch zal de economische groei over zowel het 1e kwartaal als heel 2016 volgens ons eerder uitkomen op zo'n 2 %, wat gezien het economisch potentieel van de VS een vrij klassiek resultaat is.

 

Deel dit artikel