Analyse
2016: beslissend jaar voor het VK 2 jaar geleden - dinsdag 5 januari 2016

2016: beslissend jaar voor het VK. Zal het land uit de Europese Unie stappen?

In afwachting van het referendum blijft de toekomst van het VK onzeker. Maar ondanks de vele uitdagingen die het Verenigd Koninkrijk in 2016 te wachten staan en het feit dat het land in 2015 leed onder zijn sterke blootstelling aan de mijn- en energiesector, blijven we in het VK beleggen. Volgens ons zullen de Britse markten immers nog fraaie rendementen bieden, gestut door gulle dividenden, en zal de volatiliteit er beperkt blijven. 

 

Het Verenigd Koninkrijk wordt beschouwd als één van de meest dynamische landen van de G7. Maar het land kampt met een onevenwichtige economische groei. Enerzijds liggen de gezinsuitgaven erg hoog, wat o.a. te danken is aan de forse stijging van het aantal toegekende kredieten. En anderzijds wordt onvoldoende geïnvesteerd en laat de export te wensen over, wat resulteert in een tekort op de lopende rekening van meer dan 4 % van het bbp. Bovendien kampt het VK ondanks de besparingsmaatregelen die het land nam, nog steeds met een nijpend begrotingstekort.

 

Maar er hangt de Britse economie in 2016 nog meer boven het hoofd. Zo zal dit jaar een referendum worden georganiseerd, waarbij de Britten zich voor of tegen het EU-lidmaatschap van het VK zullen kunnen uitspreken. Een Brexit zit er dik in. Heel wat Britse burgers menen immers dat het land er beter bij zou varen, mocht het uit de Europese Unie stappen en zich beperken tot afzonderlijke akkoorden met de EU, naar het voorbeeld van Noorwegen en Zwitserland. Een blijkbaar overtuigend argument daar momenteel een echte nek-aan-nekrace heerst tussen het ja- en neekamp.

 

Belangrijk detail is echter dat, opdat Noorwegen en Zwitserland toegang zouden hebben tot de markten van de EU, ze zich hiervoor dienen te houden aan de normen en wetten die in de eurozone van kracht zijn en worden vastgelegd zonder dat deze landen hierbij enige inspraak hebben. Een dergelijke situatie zou voor het VK op termijn onhoudbaar zijn en zou er volgens ons voor zorgen dat Londen zijn statuut van Europese financiële hoofdstad zou verliezen. Ook zou de Europese financiële regelgeving waarschijnlijk evolueren in het nadeel van de Britse hoofdstad. Daarnaast zou een Brexit verdeeldheid in het land kunnen zaaien: Schotland en Wales zijn de EU immers veel gunstiger gestemd dan Engeland.

 

Deel dit artikel