Analyse
Japan ontsnapt aan recessie 2 jaar geleden - woensdag 9 december 2015

In het 3e kwartaal groeide de economie met 0,3 %.

In de loop van de volgende kwartalen zou de Japanse economie verder moeten groeien. En hoewel voor de Japanse overheid het moeilijkste nog te doen staat, namelijk de structurele hervormingen succesvol doorvoeren o.a. op de arbeidsmarkt, is het land op de goede weg.
U mag nog steeds Japanse aandelen kopen. Ontdek welke fondsen interessant zijn en welke niet en hoeveel u in Japan dient te beleggen. Raadpleeg hiervoor
onze strategie.

 

In tegenstelling tot wat de eerste cijfers lieten doorschijnen, kan de Japanse economie dan toch aan de recessie ontsnappen (na een krimp van 0,1 % in het 2e kwartaal, werd in een eerste schatting voor het 3e kwartaal een terugval van 0,2 % aangekondigd).

 

Reden voor deze aanpassing is dat bij de berekening nu met meer gegevens werd rekening gehouden, waardoor de cijfers betreffende de bedrijfsinvesteringen zijn gewijzigd (terwijl oorspronkelijk een terugval van 1,3 % werd aangekondigd, komt men nu uit op een stijging van 0,6 %).

 

De gang van zaken in de bedrijfswereld is echter cruciaal voor het herstel van het land. Als gevolg van de daling van de yen zetten bedrijven momenteel immers recordprestaties neer. Het is dan ook van het uiterste belang dat ze een deel van deze inkomsten aanwenden om de lonen op te voeren en investeringen te doen op nationaal niveau.

 

Deel dit artikel