Analyse
Australie: jaargroei van 2,5 % ondanks alles! 2 jaar geleden - vrijdag 4 december 2015

Is beleggen op de beurs van Sydney een interessante zet?

Niet in alle gevallen!

De Australische dollar is opgeveerd t.o.v. de euro (maar correct gewaardeerd t.o.v. de USD). Bijgevolg is ons enthousiasme tegenover de beurs van Sydney wat afgenomen.
Niettemin ligt het verwachte rendement er vrij hoog en is het risico beperkt. Ook zou de centrale bank er nog kunnen tussenkomen om de economie een boost te geven.
Houdt u een dynamische
portefeuille aan en heeft u een lange beleggingshorizon, dan mag u 10 % van uw vermogen beleggen in Australische aandelen, via het fonds Fidelity Funds - Australia Fund A AUD en/of de trackeriShares MSCI Australia UCITS ETF. 

 

Al lijdt Australië onder de economische vertraging van zijn belangrijkste klant (China), boeren de grondstoffenprijzen achteruit (waarvan het de exporteur is) en vallen de investeringen in de privé sector terug (vooral de mijnsector), toch kon de economie er in het derde kwartaal met 0,9 % groeien ten opzichte van het vorige kwartaal en met 2,5 % over een jaar tijd.

 

In het 3e kwartaal kon de mijnsector opnieuw meer uitvoeren. Dit duidt erop dat de vraag ondanks de vertraging van de Chinese economie toch aanhoudt. Ook werd de economie gestimuleerd door de terugval van de Australische dollar en het lage renteniveau, dat een positief effect had op de export, de bouw- en vastgoedsector... Bovendien bedroeg de werkloosheid in oktober amper 5,9 % en is de inflatie onder controle (1,5 % in het 3e kwartaal). Dit alles is geruststellend nieuws voor de consument, wiens uitgaven één van de belangrijkste groeipolen van de Australische economie blijven.

 

Toch is niet alles rozengeur en maneschijn. De ijzerertsprijs blijft dalen (bodemniveau van de laatste 10 jaar). En na de terugval eind deze zomer veerde de aussiedollar weer op (+11 % t.o.v. de euro). Exporteurs zullen het in het 4e kwartaal dus niet makkelijk hebben.

 

Mogelijks zal de Australische centrale bank nog tussenbeide komen om de economie aan te zwengelen: al koos ze er deze week voor om haar leidende rente te handhaven op 2,0 % (absoluut minimum), toch is een renteverlaging niet uitgesloten, mocht de economie afzwakken of de dollar te veel in waarde toenemen.

 

Deel dit artikel