Analyse
VS: op weg naar een hogere leidende rentevoet in december! 2 jaar geleden - donderdag 19 november 2015

De notulen van de laatste vergadering rond de monetaire politiek van de Federal Reserve tonen aan dat het vertrouwen bij de verschillende Fed-gouverneurs is toegenomen en dat de centrale bank klaar is om de leidende rentevoet in december te verhogen.

Zowel de huidige Amerikaanse economische toestand (werkloosheid lager en inflatie lichtjes hoger) als de vooruitzichten van de VS rechtvaardigen een 1e renteverhoging terwijl de risico’s die op de wereldeconomie en de financiële markten wegen volgens de Fed verminderd zijn.

 

Een renteverhoging op de volgende Fed-vergadering lijkt dan ook meer en meer waarschijnlijk. Verschillende leden van het Fed-comité hebben trouwens aangegeven dat een renteverhoging nog nooit zo duidelijk is aangegeven. De markten zullen met andere woorden niet verrast zijn. Het feit dat de Amerikaanse rentevoeten op de lange termijn stabiel bleven, gaf dit aan. De aandelenmarkt profiteerde dan weer van het vertrouwen dat de Fed uitstraalde om de dag (woensdag 18 november) met een stevige winst af te sluiten.

 

De hogere lonen en de zeer lage werkloosheidsgraad boosten het vertrouwen van de consument waardoor de Amerikaanse economie zal blijven genieten van een sterke groeidynamiek. Voor 2015-2016 wordt er een economische groei verwacht van gemiddeld jaarlijks 2,6 %, een groeicijfer waar de eurozone alleen kan van dromen. Daar komt nog bovenop dat van Amerikaanse aandelen een relatief hoog rendement kan worden verwacht en dat bij een al bij al beperkt risico.

 

Gezien deze positieve omgevingsfactoren blijven we beleggen in Amerikaanse aandelen.
U mag er tot 10 % van uw portefeuille in beleggen via de tracker
iShares Core S&P500 ETF.
U kunt ook de Amerikaanse aandelen die we aanprijzen, terugvinden door hierop te
klikken.

 

Deel dit artikel