Analyse
Portugal: nieuwe fase van onzekerheid 2 jaar geleden - dinsdag 20 oktober 2015

Staat het land een Griekse tragedie te wachten?

De uittredende regering in Portugal verloor haar absolute meerderheid. Links zou de regeringsvorming kunnen blokkeren en pogen om een alternatief voor de besparingen te bieden.
Vandaag bieden Portugese obligaties minder dan 2% t.o.v. Duits staatspapier. Dat is onvoldoende om het risico van de hoge schuldenlast te compenseren.
En al is de beurs van Lissabon correct gewaardeerd, globaal zijn we geen koper gezien de nog altijd vrij zwakke vooruitzichten voor zowel de Portugese economie als de eurozone.
Twee individuele aandelen vinden we wel koopwaardig. Na de overdreven koersdaling is het aandeel van de bank
BCP opnieuw interessant voor wie een bovengemiddeld risico aanvaardt. Energiebedrijf EDP is interessant voor iedereen.

 

Situatie gestabiliseerd?

In juni 2014 beëindigde Portugal met succes het ondersteuningsplan van de EU, de ECB en het IMF. Het land moest een hele rist bezuinigingsmaatregelen nemen en hervormingen doorvoeren, maar kon het vertrouwen van zijn Europese partners en het IMF terugwinnen.

 

Portugal kon op eigen kracht terugkeren naar de obligatiemarkten, en sindsdien zijn de rentevoeten waartegen het zich kan financieren nog gedaald (tot 2,4% vandaag). Ook trok S&P de Portugese schuldrating recentelijk toch wat op.

 

Ook is de Portugese conjunctuur lichtjes verbeterd. De groei op jaarbasis is sinds het 4e kwartaal van 2013 weer positief (1,5% in 2e kwartaal 2015), met dank aan de export, de investeringen en de consumptie. En hoewel de werkloosheid hoog blijft (12,4%), zijn we toch al een eind verwijderd van het piekcijfer van 18% begin 2013.

 

Nog kwetsbaar

Maar er blijft veel werk aan de winkel op hervormingsvlak (arbeidsmarkt, publieke sector). En al daalt de overheidsschuld, toch klokte ze in het 1e kwartaal 2015 nog altijd af op 129,6 % van het bbp. Het IMF stelt zich trouwens vragen over de houdbaarheid van de Portugese schuld. Zo zou het land hard geraakt worden indien de rentevoeten plots zouden opveren, omdat ook de bedrijven en de gezinnen een zware schuldenlast torsen. Hierdoor wordt de investeringscapaciteit van bedrijven uitgehold en wordt de soliditeit van de financiële sector ondermijnd. Het risico van Portugal is dus geenszins verdwenen.

 

Verkiezingen

En de verkiezingen zorgen voor nog meer vragen. Schuldherschikking is voor Portugal niet aan de orde. Zowel de uittredende coalitie als de grootste oppositiepartij zijn tegen. Ook beklemtoont het land dat het geen gelijkenissen vertoont met Athene. Maar gezien er compromissen nodig zullen zijn om aan een meerderheid te komen, is de kans groot dat een deel van de hervormingen er niet komt. Het zal ook allerminst evident zijn voor een minderheidsregering om het einde van de legislatuur te halen als ze onpopulaire maatregelen moet nemen. Vervroegde verkiezingen lijken het waarschijnlijkst, maar die zullen ook een nieuwe fase van onzekerheid inluiden.

 

Deel dit artikel