Analyse
Daling werkloosheid eurozone en VS 2 jaar geleden - dinsdag 8 september 2015

De werkloosheid in de eurozone daalde in juli tot 10,9 % (t.o.v. 11,1 % in juni), het laagste peil sinds februari 2012. In de VS viel werkloosheidsgraad in augustus terug tot 5,1 % (5,3 % in juli), d.i. het niveau van voor de crisis in 2008.

Eurozone

Zelfs al blijft de werkloosheid hoog liggen in vergelijking met het niveau van voor de crisis, toch lijkt er beterschap in de maak met een daling van 213 000 werklozen op maandbasis tegenover 1,116 miljoen in een volledig jaar.

 

De detailhandelsverkopen stegen met 0,4 % in juli tegenover de daling van 0,2 % tussen mei en juni. De Europese consument wordt duidelijk wakker uit zijn winterslaap met een stijging van de detailhandelsverkopen van 2,7 %.

 

De recente terugval van de olieprijzen zorgt er daarentegen voor dat de inflatie niet stijgt. Ze blijft stabiel op 0,2 % in augustus net zoals in juni en juli. Zonder energie stijgt de inflatie slechts mondjesmaat (+1,1 % in augustus tegenover 0,9 % in juli).

 

Verenigde Staten

In augustus werden 173 000 arbeidsplaatsen gecreëerd en de cijfers voor juni en juli werden opwaarts bijgesteld. Nadat er de voorbije vier jaar bijna 10 miljoen jobs zijn bijgekomen, werden er sinds 1 januari alweer 1,7 miljoen jobs gecreëerd waardoor er volledige tewerkstelling is.

 

Dit is uitstekend nieuws want volledige tewerkstelling zal de lonen, de consumptie en de economische activiteit in haar totaliteit ondersteunen. En dankzij de sterke binnenlandse markt is de Amerikaanse economie vandaag sterk genoeg om het hoofd te bieden aan de vertraging van de internationale conjunctuur.

 

De ISM-index, die de activiteit van de verwerkende nijverheid opmeet, is daarentegen in augustus teruggevallen tot het laagste niveau sinds mei 2013. Maar het cijfer bevindt zich nog steeds boven de 50 (=grens tussen expansie en terugval van de activiteit) en geeft aan dat er nog geen terugval van de verwerkende nijverheid is.

Deel dit artikel