Analyse
Griekenland: hoe het akkoord uitvoeren? 2 jaar geleden - maandag 24 augustus 2015

Nu de Tsipras-regering haar ontslag heeft gegeven, is de vraag alsnog: hoe zullen de afspraken gemaakt in het recentelijk ondertekend akkoord worden nagekomen?

Door de hielen te lichten net na de ondertekening van het akkoord, brengt Tsipras de uitvoering van een reddingsplan nog meer in gevaar. Geen droomstart dus voor een akkoord waarin sowieso nog veel grijze zones steken. Athene zal o.i. al op korte termijn nog meer geld nodig hebben... Het zal dus waarschijnlijk geen drie jaar duren alvorens Griekenland opnieuw aan de onderhandelingstafel zal moeten gaan zitten.
LAAT GRIEKSE ACTIVA VOOR WAT ZE ZIJN!

 

Hulppakket ontoereikend

In ruil voor 86 miljard euro steun gespreid over drie jaar, zal Griekenland
– zijn pensioenstelsel hervormen,
– een primair begrotingsoverschot (excl. schuldenlasten) neerzetten,
– de dubieuze schuldvorderingen van zijn banken aanpakken (en de sector herkapitaliseren),
– een overheidsfonds oprichten van 50 miljard EUR, afkomstig van een groot privatiseringsprogramma,
– een einde maken aan de fiscale voordelen voor zijn landbouwsector,
– de inning van belastingen verbeteren, vooral bij zelfstandigen.

 

Het akkoord vertrekt van te optimistische scenario's. Zowat alle economische actoren zijn immers aan de kwakkel, het investeringspeil is quasi nul, de banken bieden nog altijd een beperkte dienstverlening aan en kapitaalcontrole blijft van kracht... Griekenland dreigt 2015 dus af te sluiten op een krimp van 4,5 % terwijl het akkoord -2,3 % voorziet.

 

IMF en verdere schuldspreiding?

De deelname van het IMF is nog niet zeker en is in het beste geval pas voor oktober, op voorwaarde dat Griekenland een schuldverlichting krijgt. Duitsland sluit een zuivere kwijtschelding ten stelligste uit, maar wil wel dat het IMF meewerkt. Om de terugbetaling draagbaar te houden zullen waarschijnlijk nog lagere rentevoeten nodig zijn of zullen de schulden nog meer worden gespreid.

 

Maar zelfs met de 15 miljard-steun van het IMF, zitten we nog niet aan 86 miljard. Het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) zal weliswaar 50 miljard voorschieten, maar dan is er nog 21 miljard te kort die van het Griekse overheidsfonds moet komen.

 

Privatiseringen

Griekenland moet een fonds oprichten van 50 miljard euro afkomstig van privatiseringen. Dit moet dienen om de banken te herkapitaliseren, de groei te ondersteunen en de schulden af te betalen. Maar sinds het eerste Griekse reddingsplan haalde Athene nog maar 3,1 miljard uit privatiseringen, i.p.v. de oorspronkelijk vooropgestelde 22.

 

Bovendien is de hoge volatiliteit van de voorbije maanden evenmin goed nieuws en zijn Griekse activa sterk ondergewaardeerd. Zelfs als we optimistisch zijn, zal de privatisering van o.a. luchthavens, het spoorwegennet en de gasdistributie een paar miljard opleveren, maar lang geen 50! En de situatie dreigt nog moeilijker te worden met de nieuwe regering.

 

Het akkoord stelt Griekenland evenmin in staat om terug te keren naar de financiële markten. Ten eerste is alle vertrouwen weg en ten tweede heeft het land er ook geen baat bij om zijn hulpprogramma's en de extreem lage rentevoeten die ermee gepaard gaan de rug toe te keren en zijn herintrede te maken op de markten, waar de beleggers zonder twijfel hogere rentevoeten zullen eisen om Griekenland te financieren.

Deel dit artikel