Analyse
De euro als vluchtwaarde 2 jaar geleden - vrijdag 28 augustus 2015

Op een week tijd klom de euro met 3 % t.o.v. de Amerikaanse dollar. De Europese munt overschreed op een bepaald moment zelfs de kaap van 1,16 USD. Een niveau dat de euro al sinds januari niet meer had bereikt.

Betekent dit dat beleggen in activa uit de eurozone plots weer interessant is? We menen van niet. Al is de euro momenteel bijna correct gewaardeerd t.o.v. de dollar, toch ogen de vooruitzichten van de Europese economie minder fraai dan die van de VS. En gezien de binnenlandse vraag nog altijd aan de zwakke kant is, blijven de Europese bedrijven meer afhankelijk van markten als China dan de Amerikaanse. Het is dus niet verrassend dat de Dax van de beurs van Frankfurt over de voorbije week er met 6,4 % op achteruitging.
Voor meer info over
onze strategie, raadpleeg onze portefeuilles. 

 

De forse volatiliteit van de laatste dagen en de vrees rond de situatie in China en de groeilanden liggen mede aan de oorzaak van de plotse remonte van de euro. Veiligheidshalve heeft menig Europese belegger immers zijn kapitaal gerepatrieerd. Daarnaast is de euro tegenwoordig de meest gangbare munt in carry trading, een strategie die erin bestaat kapitaal te lenen in landen waar de rente lager ligt om het te beleggen in landen waar hogere rendementen worden geboden. Lange tijd was de Chinese yuan de munt bij uitstek voor dergelijke beleggingsstrategieën. Maar gezien de recente devaluatie en de forse terugval van de Chinese markten hebben talrijke beleggers ervoor gekozen hun centen te repatriëren.

 

Een van de andere redenen waarom de euro opnieuw hoger ging is het derde financiële reddingsplan van Griekenland. En al is dit akkoord in onze ogen verre van overtuigend, toch ebt hiermee het vooruitzicht van een grexit weg, althans op de korte termijn, wat voor de markten een hele geruststelling is.

 

En nu de Amerikaanse Federal Reserve als gevolg van de onzekerheid rond de Chinese economie en de ruime impact hiervan op de wereldwijde economie overweegt om zijn eerste renteverhoging uit te stellen, is een verzwakking van de euro ten opzichte van de dollar minder waarschijnlijk.

 

Deel dit artikel