Analyse
Amerikaanse groei nogmaals opwaarts herzien 2 jaar geleden - vrijdag 28 augustus 2015

Na een ontgoochelend eerste kwartaal en een magere jaargroei van 0,6 %, werd de Amerikaanse groei over het 2e kwartaal alweer opwaarts herzien (tot 3,7 %). Kan men bijgevolg een eerste renteverhoging verwachten in september?

Het is erg onwaarschijnlijk dat de Fed blindelings zijn leidende rentevoet zal verhogen zonder rekening te houden met de situatie op de aandelen- en obligatiemarkten. Al streken we hier en daar onze winst op in de VS, toch blijven Amerikaanse activa 10 % uitmaken van onze portefeuilles. Raadpleeg onze strategie voor meer informatie. 

 

Een renteverhoging in september lijkt ons erg onwaarschijnlijk en wel om de volgende redenen. Vooreerst vertelt de opwaartse herziening van de groei voor een kwartaal dat zo'n 2 maanden geleden werd afgesloten ons eigenlijk bitter weinig over de huidige gezondheid van de Amerikaanse economie. Ook is er sindsdien op het wereldtoneel enorm veel gebeurd en staat de maand augustus nu officieel in het teken van China, de devaluatie van zijn munt, de terugval van zijn beurzen en de vrees rond de gezondheid van zijn economie. En hoewel de Fed zich vroeger kon veroorloven de situatie in China te negeren, liggen de kaarten er nu heel anders voor. Vandaag speelt het land immers wereldwijd een erg belangrijke rol op het vlak van zowel productie als consumptie.

 

En al groeide de Amerikaanse economie over het 2e kwartaal met een mooie 3,7 % en gingen de bedrijfswinsten er met 2,4 % op vooruit t.o.v. het 1e kwartaal (geannualiseerd cijfer), toch is deze stijging onvoldoende om de 5,8 %-krimp van het 1e kwartaal te compenseren.
Tenslotte heeft de opmars van de dollar (en dan vooral ten opzichte van de meeste groeilanden sinds de devaluatie van de yuan) geen positieve impact noch op de bedrijfswinsten, noch op de handelsbalans van de VS.

 

Deel dit artikel