Analyse
Activiteit in de eurozone: dank u Spanje! 2 jaar geleden - donderdag 6 augustus 2015

De PMI-index, die de economische activiteit in de eurozone opmeet na een rondvraag bij de aankoopdirecteuren, zit nog steeds in de lift.

Er kon worden verwacht dat dit nieuws de markten zou geruststellen en de euro zou ondersteunen. Hoewel dit het geval was voor de beurzen, was dit niet zo voor de euro die verzwakte tegenover de dollar. Momenteel moet er zelfs minder dan 1,09 USD op tafel worden gelegd om 1 EUR te kopen.
We blijven ervan uitgaan dat een terugkeer naar pariteit voor de USD/EUR weinig waarschijnlijk is.

 

In juli bereikte de PMI-index 54,0 punten. Dit is weliswaar een lichte daling tegenover juni (54,4) die te wijten is aan de onzekerheid rond de Griekse crisis en brengt de verwachtingen voor de economie uit de eurozone voor dit jaar niet in gevaar. Eens te meer is het Spanje dat de meeste dynamiek ten toon spreidt (58,3), gevolgd door Duitsland (53,7) en Italië (53,5). Frankrijk (51,5) zit dichter bij de 50 punten, die het verschil aangeven tussen expansie en terugval.

 

Desondanks verzwakte de euro maar dat was het gevolg van uitlatingen van een lid van de Fed. Hij gaf aan dat enkel een aanzienlijke verslechtering van macro-cijfers de Fed ervan zal weerhouden om de rente in september te verhogen. Een duidelijk signaal dat een verhoging van de leidende rentevoet voor de deur staat. De ECB van haar kant heeft zich verbonden tot en met september 2016 om activa aan te kopen. Het ziet er dus naar uit dat het renteverschil in het voordeel van de VS zal uitdraaien en dat zal het groene biljet ondersteunen.

 

Maar aangezien de VS niet staat te springen om de dollar nog verder te zien appreciëren tot een niveau dat de concurrentiekracht zou schaden, is de kans groot dat de Fed zeer voorzichtig zal tewerk gaan met zijn monetaire verstrakking.

 

Deel dit artikel