Analyse
Volatiliteit op de markten 3 jaar geleden - donderdag 18 juni 2015

Verantwoordelijken zijn Griekenland en de Fed!

Gezien de context blijven onze gediversifieerde portefeuilles, die globaal gezien de obligatiemarkten vermijden, goed gepositioneerd om de huidige volatiliteit op te vangen.
Ontdek de
samenstelling van onze portefeuilles in detail.

 

Met de eerste renteverhoging in de VS zal er waarschijnlijk ook een einde komen aan de goedkopen liquiditeitenstroom. Niettemin zal dit niet van de ene op de andere dag gebeuren. Bijgevolg zullen de markten nog lange tijd van uitzonderlijke financieringsvoorwaarden profiteren.

 

Het hulpprogramma opgestart om Griekenland uit de brand te helpen, loopt dan weer op zijn laatste benen en ondertussen wordt het land eens te meer met de vinger gewezen en als dé hoofdverantwoordelijk beschouwd voor de recente rentestijging op de obligatiemarkten en de terugval van de aandelenmarkten. Een redenering die volgens ons wat kort door de bocht is.

 

Want al ligt de vrees rond de Griekse kwestie waarschijnlijk aan de bron van het vandaag grotere renteverschil tussen enerzijds Duitsland en anderzijds landen als Frankrijk, Spanje en Portugal, dan nog verklaart dit niet waarom de Amerikaanse rente op 10 jaar sinds begin deze maand van 2,1 tot 2,3 % klom en op een gegeven moment zelfs 2,5 % bereikte. Ook is Griekenland niet verantwoordelijk voor het feit dat de Fed funds rate, de leidende rentevoet van de Federal Reserve, zijn hoogste niveau sinds 2 jaar bereikte, namelijk 0,14 %.

 

De voornaamste reden voor de geleidelijke rentverhoging en de volatiliteit op de markten is, gezien de puike macro-indicatoren in de VS (beterschap op de arbeidsmarkt, loonsverhogingen, hoogst aantal bouwvergunningen sinds de zomer van 2007), het groeiende vermoeden dat de Fed in de volgende maanden zijn leidende rentevoet zal verhogen. En in het zog hiervan, een einde aan de extreem soepele monetaire politiek, ingevoerd in december 2008.

 

De beleggers zijn er goed en wel van bewust dat de hoge niveaus op de aandelen- en obligatiemarkten te danken zijn aan de overvloedige liquiditeitenstroom voortvloeiend uit de monetaire politiek van de Fed. Ze vrezen bijgevolg dat een einde aan dit soepel beleid en een verhoging van de rentevoeten, waardoor de kredietverdeling (lichtjes) duurder zal worden, korte metten zal maken met de mooie beurswinsten en dit terwijl de reële economie nog steeds te wensen over laat.

 

Toch is er volgens ons geen reden tot paniek. Vooreerst omdat de Fed geenszins van plan is het herstel in de kiem te smoren of een extreme opwaardering van de US-dollar te veroorzaken. De rentestijging in de VS zal dus erg geleidelijk gebeuren. Ook mag men niet vergeten dat hoewel de Fed als referentie geldt, er nog andere centrale banken bestaan die de markten eveneens met liquiditeiten overstelpen om hun respectievelijke economie te stimuleren.

 

Deel dit artikel