Analyse
Duitse locomotief onder stoom 3 jaar geleden - dinsdag 24 maart 2015

De beurs van Frankfurt bereikte onlangs een nieuw hoogtepunt en de rentevoeten op Duits schuldpapier waren nog nooit zo laag.

Gezien het vormpeil van de economie zouden we geneigd zijn in Duitse activa te beleggen. De obligatiemarkt is er echter te duur. En de beurs van Frankfurt is vrij karig qua dividendrendementen: de aandelen die er noteren zijn doorgaans duur en er zijn weinig koopkansen te vinden. We houden wel de reuzen uit de autosector (BMW, Daimler) en ook Allianz, BASF, Lufthansa, Deutsche Post, E.ON, Metro en Siemens.

 

Economische indicatoren indrukwekkend

Europa's grootste economie, die al volop in een herstelfase zit, profiteert van de lage olieprijs en de zwakke euro. In januari daalde de werkloosheidsgraad tot 4,7 % van de actieve bevolking. Ook zien de Duitse werknemers sinds 2012 hun lonen weer stijgen. IG Metall, een van de grootste vakbonden, ondertekende recentelijk een akkoord over een loonstijging van 3,4% op jaarbasis. Met een inflatie in februari van amper 0,1% is er dus een reële stijging van de koopkracht. Ook klom het moreel van de Duitse consument naar zijn hoogste niveau van de voorbije 13 jaar. Voeg daar nog aan toe dat krediet erg goedkoop is, en dan is het logisch dat de consumptie aantrekt (detailhandelsverkopen stegen in januari met 5,3% op jaarbasis).

 

Export blijft hoeksteen

De Duitse exportcapaciteit blijft een van 's lands grootste troeven. Het overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans (7,5% van het bbp) is een van de grootste ter wereld. En al zal dat overschot wat krimpen (de stijgende uitgaven van de gezinnen stimuleren de invoer), de Duitse export zal dynamisch blijven nu de competitiviteit een extra duw krijgt door de zwakke euro.

 

De Duitse industrie draait op volle toeren en investeringen zullen dus wellicht mee de groei vooruit helpen. Overigens is Duitsland door de grote nood aan arbeidskrachten het grootste immigratieland van Europa geworden. Tussen 2011 en 2013 lag het migratiesaldo boven de 1 miljoen mensen, vooral vanuit andere EU-lidstaten, en alles wijst erop dat die trend in 2014 nog is versneld.

 

Dat resulteert in drie voordelen. Ten eerste kunnen bedrijven zo de werknemers vinden die ze nodig hebben om groeikansen te benutten. Ten tweede kan Duitsland zo de daling van zijn bevolking (sinds 10 jaar) een halt toeroepen. Ook neemt hierdoor het aantal jonge arbeidskrachten toe.

 

Overheidsfinanciën zien er gaandeweg beter uit

De heropleving van de activiteit, de grote beleggersappetijt naar veilig Duits schuldpapier en het monetair beleid van de ECB hebben ook een positieve impact op de Duitse overheidsfinanciën. De rentevoeten op overheidsobligaties zijn historisch laag, met zelfs negatieve rentevoeten op looptijden tot 7 jaar, waardoor de lasten gekoppeld aan de staatsschuld fors slonken. En gezien de erg voorzichtige begrotingskoers, zien de overheidsfinanciën er steeds beter uit.

 

Het Duitse paradepaardje: de autosector

De Duitse automerken, zowel die in het luxesegment als de "middenklassers", boeken uitstekende commerciële prestaties. BMW zet de toon en zag zijn leveringen met 7,3% stijgen tijdens de eerste 2 maanden van dit jaar. Daarnaast knokt Daimler (met Mercedes-Benz) terug (leveringen +14,5% t.o.v. 2014). Volkswagen zag zijn Europese leveringen dan weer met 8,8% stijgen sinds begin 2015 en verovert zo een marktaandeel in Europa van meer dan 25%. Dankzij dat record zal VW wellicht nog dit jaar ook wereldwijd de poleposition innemen, vóór Toyota en General Motors.

 

Deel dit artikel