Analyse
Zweden verlaagt leidende rentevoet en koopt activa in 3 jaar geleden - vrijdag 13 februari 2015

Als reactie op de deflatie en het vertraagde herstel van de economie wereldwijd verlaagt de Riksbank (Zweedse centrale bank) haar leidende rentevoet en koopt ze staatsobligaties in.

Niettemin blijven Zweedse obligaties en aandelen deel uitmaken van onze portefeuilles. 

 

Voor de derde maal sinds vorige zomer heeft de Riksbank een renteverlaging doorgevoerd (waardoor de leidende rentevoet nu uitkomt op -0,1 %). Ook verbindt ze zich ertoe om ongeveer 10 miljard Zweedse kroon aan staatsobligaties te kopen (±1,06 miljard euro).

 

Overigens voorziet de Zweedse centrale bank dat de rentevoeten in het 1e kwartaal 2016 nog negatief zullen zijn (-0,12 %) en vervolgens lichtjes positief in het 1e kwartaal 2017 (0,57 %). Ook heeft ze uitdrukkelijk gezegd dat ze bereid is meer maatregelen te nemen om de economie te boosten indien dit nodig blijkt.

 

Gezien de Zweedse economie tegen een redelijk ritme groeit (dankzij het dynamisme van de gezinnen) zijn deze maatregelen voornamelijk bedoeld om de competitiviteit van Zweedse exporteurs te waarborgen. Gezien de euro steeds zwakker wordt, wil de Riksbank immers vermijden dat de Zweedse kroon hoger gaat.

 

De centrale bank wil dus beleggers ontmoedigen om in te zetten op de Zweedse kroon. Deze staatsobligaties hebben echter een AAA-rating! Verder zouden Zweedse bedrijven baat moeten hebben bij deze maatregelen: de degelijke binnenlandse vraag en de afgezwakte Zweedse kroon zouden hun competitiviteit namelijk moeten versterken.

 

Deel dit artikel