Analyse
Week in teken van Zwitserse paniek 3 jaar geleden - vrijdag 16 januari 2015

Vrijdagmiddag klokte de S&P 500 af op een verlies van 2,5 % ten opzichte van een week voorheen. De Stoxx Europe 50 sloot de week af met een winst van ongeveer 3 % terwijl dit voor de Bel 20 2,3 % was. De Zwitserse beurs moest deze week bijna 8 % prijsgeven (maar de belegger in euro kan terugblikken op een winst van meer dan 5 %).

Zwitserland

– Doordat Zwitserland zijn verankering van de Zwitserse frank ten opzichte van de euro liet varen, zou de winst voor 2015 van de Zwitserse banksector met 15 % kunnen worden geamputeerd. Wel mag u UBS houden.
– Bell (kopen) zal maar lichtjes onder de stijging van de Helvetische munt lijden. De groep boekt immers 70 % van haar omzet in Zwitserse frank.
– Enerzijds boekt Syngenta (kopen) het merendeel van zijn inkomsten buiten Zwitserland maar anderzijds zal dit worden gecompenseerd door de vele kosten die de groep in dollar, euro, enz. betaalt. Bijgevolg zal ze maar weinig onder de stijgende frank lijden.
– Adecco (houden) boekt minder dan 2 % van zijn omzet in Zwitserland. Een groot deel van zijn kosten worden echter betaald in de munt van de landen waar de groep haar omzet boekt. Enkel de financiële lasten i.v.m. de schuld zouden een impact kunnen hebben. Dit verandert niets aan ons advies.
– De winst van Zurich Insurance (niet meer kopen, houden) zou ±10 % onder onze vorige ramingen voor 2015 en 2016 moeten uitkomen. De dividendpolitiek is echter niet bedreigd.

 

Andere markten

– Beleggers vrezen nog altijd dat de wereldeconomie dit jaar maar weinig zal groeien. Ook worden de beursindexen afgestraft door ontgoochelende resultaten of vooruitzichten, o.a. in de banksector (Bank of America (houden), Citigroup en JP Morgan).
– De neerwaartse herziening van de verwachtingen van de Wereldbank had een negatief effect op de grondstoffensector (koper, ijzererts…). Rio Tinto (kopen) en ArcelorMittal (kopen) moesten flink wat terrein prijsgeven.
– De Europese distributiesector daartegen profiteerde van de puike resultaten die recentelijk werden bekendgemaakt: Metro (houden), Carrefour (verkopen), H&M...
– In België werd de index geboost door AB InBev (verkopen), Delhaize (houden) en bpost (houden).

 

Belgische aandelen getroffen door de Zwitserse opschudding

Globaal gezien zal de hoge vlucht van de Zwitserse frank geen significante impact hebben op de resultaten van Belgische bedrijven. Wel dienen hier en daar een paar kanttekeningen te worden gemaakt.
– KBC (houden) heeft belangrijke activiteiten in Oost-Europa waar heel wat banken leningen in Zwitserse frank hebben verstrekt. De stijging van de frank verhoogt de schuldenlast van de ontleners en daardoor stijgt het risico op wanbetalingen. In Hongarije heeft KBC al wel het grootste deel van de leningen in Zwitserse frank omgezet naar Hongaarse forint door de nieuwe wetgeving. De bank legde ook al een provisie aan voor de beslissing van de Hongaarse regering om de banken te doen opdraaien voor woonkredieten in vreemde valuta. De totale impact zal dus wellicht vrij beperkt zijn.
– Resilux (verkopen) is het Belgisch bedrijf met de grootste activiteit in Zwitserland (9% van de totale vormproductie). Wel is het grotendeels ingedekt tegen een stijging van de Zwitserse munt. Zo zijn de grondstofprijzen (70% van totale kosten) uitgedrukt in euro, terwijl voor contracten in CHF het wisselkoerseffect mag worden doorgerekend naar de klant. Slechts een klein deel van de productiekosten is in Zwitserse frank. Het effect op de groepswinst in euro zal zelfs lichtjes positief zijn.
– GBL (houden) is stabiel gebleven ondanks zijn blootstelling aan de Zwitserse frank via zijn belang in SGS en weldra Holcim. SGS en Holcim, waarvan de activiteiten in Zwitserland beperkt zijn en die flink wat kosten ophoesten in de munt waarin ze hun verkopen boeken, verloren respectievelijk 12 en 11 % in Zwitserse frank; in euro gaat hun koers lichtjes vooruit. Enkel de financiële lasten i.v.m. de schuld zouden een licht negatieve impact kunnen hebben.
– Kinepolis (verkopen) heeft één bioscoopcomplex in Zwitserland. Omdat zowel de kosten als de opbrengsten in Zwitserse frank zijn en het maar een klein deel is van de activiteit van de groep (±0,5% van het totaal aantal bezoekers) zal er naar verwachting weinig invloed zijn.
Ook bouwt de groep een nieuw bioscoopcomplex ten zuiden van Parijs. Op kruissnelheid worden er zo’n 500 000 bezoekers verwacht. Het totaal aantal complexen komt daarmee op 36, waarvan 8 in Frankrijk. Voorts kondigde het ook bouwplannen aan in het Nederlandse Breda. Sinds vorig jaar is Kinepolis weer stevig aan het uitbreiden en broedt het nu ook op een obligatie-uitgifte om zijn verdere expansie te financieren.
– Sioen (houden) realiseert een goede 2% van zijn omzet in Zwitserland. De impact is zo goed als te verwaarlozen.
– Fagron (vermijden) genereert circa 1,8% van zijn omzet in Zwitserland. Het produceert er precisiecomponenten. De impact is nog niet duidelijk, maar waarschijnlijk niet erg groot.

 

Buitenlandse aandelen getroffen door Zwitserse opschudding

– Metro (houden) baat in Zwitserland 25 elektronicawinkels (Media Markt en Saturn) uit op een totaal van ruim 2200 winkels voor de hele groep. De invloed zal waarschijnlijk miniem zijn.
– Lafarge (verkopen) is aan een fusieproces bezig met het Zwitserse Holcim. De fusie zou niet in gevaar komen. Holcim zelf is actief in 70 landen en ongeveer 28% van de schulden was in 2013 in CHF uitgedrukt.
– Vinci (houden) heeft enkele activiteiten, waaronder de uitbating van enkele parkings in Zwitserland. Het realiseert er ongeveer 4% van zijn omzet en een verwaarloosbaar deel van de schuld (1,3%) is in CHF uitgedrukt. De impact is eerder beperkt.
– Het overnamebod dat Saint-Gobain (houden) onlangs in CHF gelanceerd heeft om de controle over het Zwitserse Sika te verwerven, werd bij de aankoop in december ingedekt.

 

Andere aandelen

– D’Ieteren (verkopen) zou voor zijn tak autodistributie op een lichte toename van zijn marktaandeel mikken (tot 22 % in 2015 t.o.v. 21,6 % verwacht voor 2014). Ook bevestigt de groep dat de concessiehouders kampen met een bitsige concurrentie, een stagnerende markt en een daling van de inkomsten (onderhoud).
– Nyrstar (kopen) stuurt zijn vice-president marketing-aankoop-verkoop de laan uit en zou zijn reorganisatie kunnen verderzetten. De zinkprijs, die in de zomer nog met zijn maxima flirtte, boert met 16 % achteruit in dollar (maar met slechts 4,5 % in euro).
– Elia (houden) lijdt onder de voortdurende verlaging van de staatsobligatierente, waarop zijn tarieven grotendeels zijn gebaseerd. We hebben onze ramingen voor de winst per aandeel en voor het dividend verlaagd.
– Delta Lloyd (kopen) wil zich focussen op zijn verzekeringsactiviteiten op zijn kernmarkten (België, Nederland). Na het afstoten van zijn bankactiviteiten in België eind vorig jaar verkoopt het nu ook zijn levensverzekeringsactiviteiten in Duitsland, waar het sinds 2010 al geen nieuwe verzekeringen meer verkocht. Verwacht wordt dat de transactie, die een licht positief effect heeft op de solvabiliteit, in het 3e kwartaal van 2015 zal worden afgerond.
– bpost (houden) flirt met zijn maxima dankzij een positief advies van de Bank of America. De koers houdt rekening met de goede gang van zaken.
– Nadat Sainsbury (kopen) in november al te kennen gaf de kosten met 500 miljoen pond te zullen terugschroeven over de komende 3 jaar, kondigde de groep nu aan dat ze de centrale diensten gaat stroomlijnen. Daarbij zullen zo’n 500 banen sneuvelen (±13 % van het personeel van de betrokken afdelingen).
– SAP (verkopen) maakt een kwartaalresultaat bekend dat globaal gezien in de lijn van de verwachtingen ligt. De groep ontwikkelt zich verder op het vlak van cloud computing. De inkomsten klommen met 72 % maar de bedrijfswinst verloor 3 %.
– BlackRock (houden) boekte een kwartaalwinst in de lijn van de verwachtingen. De groep profiteert van een forse stijging van het kapitaal onder beheer.

 

Op de agenda

– Maandag 19 januari: makten gesloten in de VS
– Dinsdag 20 januari: kwartaalresultaat van SAP, IBM, Unilever
– Woensdag 21 januari: dividenduitkering van Cisco (0,19 USD bruto)
– Donderdag 22 januari: jaarresultaten van CMB, kwartaalresultaat van Verizon, dividenduitkering van Solvay (1 EUR netto); vergadering van de ECB
– Vrijdag 23 januari: kwartaalresultaat van General Electric, macro-indicatoren in de VS

Deel dit artikel