Analyse
VS: daling retailverkopen en rente op lange termijn 3 jaar geleden - donderdag 15 januari 2015

De terugval komt als een verrassing, toch zijn we niet pessimistisch.

We verwachten niet dat 2015 een boerenjaar wordt. Catastrofes zullen volgens ons echter uitblijven. Ook bieden Europese obligaties nog steeds povere rendementen en gaat onze voorkeur wat dit betreft naar de VS. Amerikaanse obligaties zijn inderdaad interessanter en blijven een vluchtwaarde bij uitstek. Raadpleeg onze strategie om na te gaan hoe u er het best in belegt. 

 

In december boerden de kleinhandelsverkopen in de VS met 0,9 % achteruit ten opzichte van een maand voorheen. Toen waren de verkopen met slechts 0,4 % geklommen (terwijl 0,7 % werd verwacht). Gezien het economisch herstel, de betere situatie op de arbeidsmarkt en de daling van de brandstofprijzen hadden de gezinsuitgaven nochtans moeten stijgen.

 

De markten vonden het nieuws verrassend en zoeken bijgevolg hun toevlucht in obligaties. Hierdoor boerde de rente op lange termijn in verschillende landen achteruit.
In de VS zakte de rente op 10 jaar tot ±1,8 % terwijl die op 30 jaar terugviel tot iets onder de 2,4 % (ongezien).

 

De rente op 10 jaar dook in Japan tot 0,25%, tot 0,45 % in Duitsland, tot ongeveer 0,7 % in Frankrijk, tot 0,6 % in België en tot 1,5 % in het VK.
Gezien de inflatie 1,3 % bedraagt, is de Federal Reserve geenszins gehaast om de leidende rentevoet op te trekken. En in de eurozone gaf het Hof van Justitie de Europese centrale bank de toestemming om overheidsschuldpapier te kopen.

 

De markten vrezen voor een deflatoire spiraal dat wel eens zwaar op de wereldeconomie zou kunnen wegen. Dit scenario lijkt ons echter overdreven pessimistisch.

 

Want ook al weegt de daling van de brandstofprijzen nog een tijd op de inflatie, de toegenomen koopkracht die hieruit zal voortvloeien, zal vervolgens de gezinsuitgaven opnieuw hoger stuwen. In afwachting handhaven de centrale banken hun soepele monetaire politiek. Hier en daar schorten landen hun besparingspolitiek tijdelijk op om de nu al zwakke conjunctuur niet nog meer schade toe te brengen.

 

Deel dit artikel