Analyse
Negatieve inflatie in de eurozone 3 jaar geleden - donderdag 8 januari 2015

Valt er te vrezen voor een deflatoire spiraal?

Dat denken we niet. Wel zal de inflatie in de volgende maanden negatief blijven en in het beste geval het hele jaar lang op een laag pitje branden.
We beleggen nog steeds bitter weinig in de eurozone.

 

De inflatie in de eurozone was de laatste maanden al erg zwak en is in december uiteindelijk in het rood gedoken. Op jaarbasis zijn de consumptieprijzen gemiddeld met 0,2 % teruggevallen. Het gaat om de laagste inflatie sinds september 2009 toen de wereldcrisis een plotse daling van de prijzen veroorzaakte.

 

Deze keer is het lage inflatieniveau van 2014 te wijten aan de daling van de energieprijzen (-6,3 % t.o.v. december 2013). Zonder rekening te houden met de energiesector is de stijging van de consumptieprijzen echter stabiel gebleven (0,6 %) in de maanden november en december.

 

Nu de inflatie verder afneemt, wordt uiteraard gevreesd voor deflatie. Alle blikken zijn dan ook gericht op de Europese centrale bank die op 22 januari nieuwe maatregelen zou moeten meedelen. Maar gezien de forse daling van de olieprijs wordt het ongetwijfeld geen makkelijke klus om korte metten te maken met de lage inflatie.

 

Deel dit artikel