Analyse
Daling van de euro: opportuniteiten op de beurs? 3 jaar geleden - maandag 12 januari 2015

Bij gebrek aan oplossingen om de economie in de eurozone te relanceren, zou een gevoelige daling van de euro wellicht het sterkste wapen van de monetaire autoriteiten zijn.

De recente daling van onze Europese eenheidsmunt, tot 1,18 USD, is dan ook geen slecht nieuws, maar betekent anderzijds nog niet dat u zich als belegger opnieuw massaal op Europese activa moet storten.

 

Verantwoordelijk: Europese centrale bank en Griekenland

De daling van de euro (-13% in 6 maanden) komt niet als een verrassing. De ECB denkt er immers aan haar monetair beleid verder te versoepelen. En gezien de Europese leidende rente nu nog maar 0,05% bedraagt, zal de centrale bank dus vooral activa op de financiële markten moeten opkopen. Berlijn was lange tijd gekant tegen dergelijke interventies maar gezien het gevaar voor deflatie steeds meer toeneemt, wordt het tijd om in te grijpen.

 

De waardedaling van de euro is ook te wijten aan de teruggekeerde spanning rond Griekenland. De kans is immers groot dat de "antibesparingspartij" Syriza de verkiezingen van 25 januari zal winnen. Enerzijds moet Griekenland echter op de ene of andere manier herfinanciering vinden voor zijn schuld, anderzijds dringen vooral Berlijn, en in mindere mate Brussel er op aan dat het land de akkoorden die het sloot met de trojka EU, ECB en IMF blijft nakomen. Kort samengevat beloven de komende maanden op zijn zachtst gezegd bewogen te worden...

 

Betere conjunctuur in zicht

De daling van de euro is goed nieuws voor de economieën van de eurozone, temeer omdat ze gepaard gaat met een forse daling van de olieprijzen.

 

De terugkeer van de euro naar zijn evenwichtswaarde t.o.v. de meeste wereldmunten maakt onze economieën immers opnieuw competitiever. Ook kan dit op termijn leiden tot een heropleving van de economische activiteit (sterkere groei). Europese producten worden aantrekkelijker voor de export, maar ook op onze eigen markten. Een opsteker voor de productiesector, maar ook voor diensten zoals het toerisme (Europa aantrekkelijker t.o.v. andere bestemmingen).

 

De forse daling van de olieprijs is dan weer gunstig op twee niveaus. Ten eerste voor de bedrijven, en in het bijzonder voor de zware industrie, waarvan de concurrentiepositie de voorbije jaren fel is verzwakt. En ten tweede voor de gezinnen, die na jaren van loonmatiging en een quasi stagnerende koopkracht, geleidelijk opnieuw mogen hopen op een verbetering van hun financiële situatie.

 

Centrale banken VS en Europa niet op zelfde golflengte

Voor de Amerikaanse Federal Reserve is de daling van de euro echter een element dat zijn strategie kan verstoren. De verbetering van de Amerikaanse arbeidsmarkt en de heropleving van de economische activiteit in de VS zijn twee factoren waardoor de Fed geneigd is zijn leidende rente op te trekken in 2015. De sterkere dollar drukt het inflatiepeil echter omlaag en duwt het verder uit de buurt van de doelstelling van 2% die de Fed nastreeft.

 

De Fed maakte zich eerder al zorgen over de stijging van de dollar t.o.v. andere grote munten en over de impact daarvan op 's lands competitiviteit. Na de daling van de yen en het Britse pond, sluit nu ook de euro dus aan in dat rijtje. Bijgevolg zou de Fed de datum van de eerste verhoging van de leidende rentevoet kunnen uitstellen en het tempo van de normalisatie van zijn beleid afremmen. En daar zullen de beurzen niet rouwig om zijn..

 

Beurzen uit de eurozone globaal genomen te mijden

Hoewel er wellicht een conjunctuurverbetering op til is in de eurozone en dit jaar de groei wellicht iets hoger zal afklokken dan in 2014, is het o.i. nog lang wachten op echt degelijke en duurzame groeicijfers in Europa.

 

De daling van de euro volstaat ook niet om financiële activa uit de eurozone globaal genomen opnieuw aantrekkelijk te maken voor u als belegger. Ook gaan we, gezien de Amerikaanse dollar na zijn stijging nu min of meer zijn evenwichtsniveau heeft bereikt, verder onze winsten op zak steken op de beleggingen in USD die we in portefeuille hebben.

 

Slechts een heel klein deel van de centen die op die manier vrijkomen, zal echter naar de eurozone vloeien. Zelfs met een correct gewaardeerde euro en een jaar dat zich iets beter aankondigt, blijven de vooruitzichten op middellange en lange termijn voor de economieën van de eurozone ontgoochelend, en de rendementsverwachtingen van financiële activa in euro te laag.

 

Diverse beurzen (Brussel, Madrid, Milaan,...) blijven duur in onze ogen. Frankfurt en Parijs vinden we wel correct gewaardeerd, maar er zijn andere aandelenmarkten die o.i. betere vooruitzichten bieden (Londen, Tokio, Stockholm, Shanghai, Mexico, Djakarta, Johannesburg).

 

Aandelen: beknopt aandelenoverzicht

De daling van de euro is bijvoorbeeld interessant voor Airbus. De vliegtuigbouwer maakt zijn kosten in euro maar boekt zijn omzet in dollar, en is dus goed geplaatst om garen te spinnen bij een sterkere greenback.

 

Ook de autosector kan blij zijn met een zwakke euro, in het bijzonder de constructeurs die een groot deel van hun omzet op de internationale markten realiseren, zoals Daimler en BMW. Door de toegenomen lokale productie (lees: dichter bij de afnemer) is de wisselkoersgevoeligheid van de sector echter afgenomen. Dat geldt bijvoorbeeld voor Volkswagen, dat zwaar heeft geïnvesteerd in de VS.

 

In de halfgeleidersector boekt de groep STMicroelectronics de helft van haar kosten in Europa, maar slechts een derde van haar omzet. Een eigenschap die, in een sector waar de prijzen hoofdzakelijk in dollar worden uitgedrukt, het bedrijf erg gevoelig maakt voor de euro-/dollarevolutie. De daling van de euro komt dan ook heel gelegen voor deze groep, die naar verwachting in 2014 wellicht eindelijk opnieuw met winst heeft aangeknoopt.

 

Op Euronext Brussel spinnen Melexis, Barco, EVS en Agfa-Gevaert garen bij een sterkere dollar t.o.v. de euro. Enerzijds biedt dit hen een voordeel t.o.v. hun Amerikaanse en Aziatische concurrenten en krijgen ze meer ruimte in hun commercieel beleid om bijv. hun verkoopprijzen (en dus hun marges) te verhogen en/of om te proberen nieuwe marktaandelen te veroveren. Anderzijds stijgen de marges voor hun exportproducten, aangezien de kosten hoofdzakelijk in euro worden gemaakt.

 

Er zijn ook bedrijven die zelf rechtstreeks actief zijn op Amerikaans grondgebied, zoals Delhaize, AB InBev, Bekaert, Solvay, Umicore, Tessenderlo en Deceuninck. Zij boeken zowel hun kosten als hun inkomsten (en vaak ook hun schulden) in dollar, en de impact van een duurdere dollar op hun marges is dus beperkt, maar niettemin zullen ook zij hun winst na omzetting in euro zien aandikken.

 

Nog een andere categorie van bedrijven, zoals Nyrstar, Euronav, CMB, Exmar en Umicore is actief op de internationale markten, waar de prijzen in dollar worden uitgedrukt (prijzen voor energie, grondstoffen en transport).

 

Voor de drie rederijen zijn zowel het leeuwendeel van hun kosten als hun jaarrekeningen volledig in dollar uitgedrukt. In feite zijn Euronav, CMB en Exmar als het ware aandelen in dollar, alleen noteert hun koers in euro. Nyrstar daarentegen verkoopt in dollar maar maakt een groot deel van zijn kosten in euro en in Australische dollar, waardoor het in Brussel een van de aandelen is die het meest gevoelig zijn voor wisselkoersschommelingen van de dollar. 

 

Deel dit artikel