Analyse
2014, een jaar vol verrassingen 3 jaar geleden - maandag 5 januari 2015

Olieprijs en rentevoeten vallen terug.

Rentevoeten in VS en Japan

Hoewel men kon vermoeden dat de centrale banken alles in het werk zouden stellen om de rentevoeten niet te bruusk te laten opveren zodat het economische herstel niet zou verzwakken, hadden weinigen voorspeld dat de rentevoeten eind 2014 zo laag zouden staan, zelfs lager dan bij het begin van 2014.

In de VS zijn de rentevoeten op 10 jaar gedaald van 3 % tot 2,2 % en in Japan van 0,7 % tot nauwelijks 0,3 %. De reden is de voorzichtigheid waarmee de Fed een einde maakt aan de monetaire geldcreatie en haar geduldige aanpak van de eerste renteverhoging. Maar ook de massale interventie van de Bank of Japan die niet heeft geaarzeld de geldpers aan te spreken, speelde een rol. Er blijven dus heel wat liquiditeiten beschikbaar en de obligatiemarkten zijn daar blij om.

Rentevoeten in Europa

De neerwaartse beweging was het sterkst in Europa. In Duitsland is de rente gezakt van 1,9 % tot 0,5 % en in het VK van 3 % naar 1,8 %. Frankrijk en België deden nog beter met een daling in beide gevallen van 2,6 % tot 0,8 %.

In de landen die het meest werden geraakt door de schuldencrisis was de terugval ten slotte het opvallendst: van 4,1 % tot 1,9 % in Italië, van 4,1 % tot 1,6 % in Spanje en van 6,1 % tot 2,7 % in Portugal. Hoewel de interventie van de ECB om het deflatiespook te bekampen en de groei aan te zwengelen op zich laat wachten, vinden de obligatiemarkten Mario Draghi en zijn uitspraken geloofwaardig.

Grote uitzondering: Griekenland

De Griekse 10-jarige rente steeg in 2014 van 8,4 % tot 9,8 %. De vernieuwde politieke onenigheid en de verkiezingen zouden de externe financiële hulp in gevaar kunnen brengen. Het is een feit dat de overheidsschulden met 175 % van het BBP hopeloos blijven en dat het land het niet kan waarmaken zonder buitenlandse hulp.

Olie

De enorme daling van de olieprijs (meer dan 50 % sinds begin 2014) is de tweede grote verrassing van 2014. Olie is weliswaar geen uitzondering: door de Chinese vertraging zijn heel wat grondstoffen flink gedaald (-51 % voor ijzererts,
-15 % voor koper). Maar gezien het nieuwe gewapend conflict in Irak en de sancties tegen Rusland (dat de grootste exporteur van energie ter wereld blijft), was een dergelijke daling niet te voorzien.

De Saoedische doelstelling om zijn Russische en Iraanse concurrenten een hak te zetten en de ontwikkeling van schaliegas in de VS af te remmen, zitten er voor heel wat tussen. De overvloedige Saoedische olieproductie samen met de verwachte zwakke vraag uit de opkomende landen deed de rest. Zeker een goede zaak voor consumenten en de westerse economieën zelfs al versterkt de daling van de energieprijzen het risico op deflatie.

 

Deel dit artikel