Analyse
Roebel blijft in waarde afnemen 3 jaar geleden - donderdag 4 december 2014

De Russische roebel verloor ten opzichte van de euro 12 % over een week en 19% over een maand. Ook de Russische beurs doet het niet zo goed. Vallen er goede zaakjes te doen?

Niet onmiddellijk. Hoewel de beurs van Moskou niet meer overdreven duur is, blijft ze erg volatiel en risicovol.

 

Rusland kampt inderdaad met een netelige conjunctuur. Het land is de grootste exporteur van koolwaterstoffen ter wereld en lijdt onder de forse daling van de olieprijs, tot ±71 USD, terwijl het uitgaat van ±100 USD om zijn rekeningen in evenwicht te houden. Bijgevolg zal dit een negatieve weerslag hebben op de overheidsrekeningen, waardoor de staat over minder middelen zal beschikken om te investeren en de groei zal afremmen.

 

Bovendien lijdt het land onder de sancties opgelegd door het westen, waardoor de Russische financiële sector maar moeilijk aan kapitaal kan raken. En hoewel de banken een zekere steun genieten, is dit onvoldoende om de kredietverlening opnieuw aan te zwengelen en beleggers gerust te stellen. Het kapitaal vloeit zienderogen uit het land weg en beleggers keren de roebel de rug, waardoor de munt nog meer in waarde afneemt.

 

Overigens drijft de terugval van de munt de inflatie hoger (8,3 % in oktober) en brokkelt de koopkracht van gezinnen af. Om deze tendens tegen te gaan, werd al aangegeven dat de centrale bank mogelijks haar leidende rentevoet zal optrekken. Eerder nam Rusland echter al gelijkaardige maatregelen (de leidende rentevoet bedroeg 5,5% begin 2014 en nu 9,5 %), zonder dat dit een impact had noch op de munt, noch op de inflatie. Indien de centrale bank haar leidende rentevoet optrekt, zou dit opnieuw op een sisser kunnen uitdraaien en de reële economie nog meer afstraffen (die nu al lijdt onder de hoge rentevoet en het feit dat lenen enorm duur is).

 

En tenslotte: hoewel de Micex, de index van de beurs van Moskou (in roebel), het goed doet (+10 % in 2014), is de RTS-index (in USD) over dezelfde periode met 32% gekelderd!

 

Deel dit artikel