Analyse
Europees Fonds voor Strategische Investeringen 3 jaar geleden - dinsdag 9 december 2014

Om het oude continent uit het slop te halen, kondigde Jean-Claude Junker, de voorzitter van de Europese Commissie, de oprichting van een Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) aan.

Bedoeling is 315 miljard euro aan investeringen te financieren tussen 2015 en 2017.
Dit is 10 euro extra aan overheidssteun per Europese burger. Is dit wel voldoende?

 

Juncker is ervan overtuigd dat het gebrek aan investeringen één van de oorzaken is van de slabakkende economie. Bijgevolg wil hij Europa stimuleren om op korte termijn opnieuw massaal te investeren. Het Fonds zal vooral focussen op vervoersinfrastructuur, strategische infrastructuren, onderwijs, onderzoek en innovatie en investeringen om de werkgelegenheid aan te zwengelen, o.a. door KMO's te financieren en maatregelen te nemen voor jonge werklozen.

 

Er werden reeds meer dan 800 projecten voorgesteld die aan deze criteria voldoen. Volgens de ramingen van de Europese Commissie zou het investeringsplan over de 3 volgende jaren tussen 0,75 % en 1 % aan extra groei kunnen genereren en 1,3 miljoen banen scheppen.

 

De voorzitter van de Commissie heeft de economische problemen van de Europese Unie correct geanalyseerd. De eurozone investeert 15 % minder dan in 2007 en dat is inderdaad onvoldoende. Dit heeft een negatieve weerslag op de economische activiteit waardoor de groei stagneert.

 

Maar de oplossing van Juncker zal de eurozone niet uit het dal redden. Europa telt immers meer dan 24 miljoen werklozen. Bijgevolg vragen we ons af hoe de schepping van 1 miljoen banen op 3 jaar tijd verandering zal brengen in de situatie. Bovendien berust de financiering van de 315 miljard aan investeringen op een complexe berekening. In de praktijk zullen de Europese instellingen slechts 5 miljard EUR in het fonds pompen. De rest zal afkomstig zijn van een herverdeling van Europese fondsen en leningen van de Europese Investeringsbank. En voor de overige 80 % hoopt de Commissie op bijdrages van privé-investeerders (die nog moeten worden gelokt!).

 

Conclusie: de Commissie is van plan met slechts 10 EUR extra overheidssteun per Europeaan het oude continent uit het slop te halen. Europa blijft dus vasthouden aan pietluttige maatregelen en 5 jaar na het begin van de economische crisis slaagt het er nog steeds niet in uit het dal te kruipen.

 

Deel dit artikel