Analyse
Braziliƫ: Dilma 2 zal het beter moeten doen! 3 jaar geleden - woensdag 5 november 2014

Dilma Rousseff werd nipt herkozen tot presidente van Brazilië. Van de hervormingsdynamiek opgestart door haar voorganger Lula blijft nochtans weinig over.

U mag nog in Braziliaanse aandelen beleggen, maar enkel op (heel) lange termijn. Braziliaanse overheidsobligaties blijven wel op post in al onze portefeuilles.
Wilt u in individuele aandelen beleggen, raden we u
Telefônica Brasil aan. 

 

Eerste ambtstermijn geen hoogvlieger

Tot voor een paar jaar ontpopte Brazilië zich als het nieuwe succesverhaal onder de groeilanden. Dankzij de hervormingen ingevoerd door Lula tekende het land meerdere jaren op rij groeicijfers van ±6%. Voor de beleggers was het dan ook duidelijk: met een president die in staat was de hervormingen voort te zetten, 's lands echte problemen aan te pakken en de infrastructuur grondig op te waarderen, zou Brazilië zijn enorme potentieel eindelijk ten volle kunnen verzilveren. En dus loonde het de moeite om erin te beleggen.

 

Dilma Rousseff kon die verwachtingen echter niet inlossen. Ze slaagde er niet in het land en zijn instellingen te hervormen en kreeg af te rekenen met o.a. de hoge inflatie en het gebrek aan beleggersvertrouwen, wat woog op de Braziliaanse real. Ze koos bijgevolg voor meer staatsinterventie in de economie (beperken van prijsstijgingen om de inflatie af te remmen, tussenkomst op de wisselmarkten om real te ondersteunen). Bovendien neemt de staatsschuld opnieuw toe (tot bijna 60% van het bbp).

 

Financiële markten ontgoocheld

Het uitblijven van verdere hervormingen ontgoochelde de aandelenmarkten. Vandaag staat de Bovespa-index (beurs van São Paulo) 17% lager dan zijn niveau in 2009. Een forse daling, zeker als we weten dat ook de Braziliaanse munt rake klappen kreeg, met een verlies van 32% t.o.v. de euro sinds haar hoogtepunt in januari 2011.

 

Op de obligatiemarkten is de situatie evenmin verbeterd. Brazilië moet op 10 jaar nog altijd rentevoeten van meer dan 12% bieden (ongeveer als in 2009). Tot in 2011 hadden de kredietbeoordelaars de Braziliaanse schuldrating meermaals opgetrokken (tot kwalitatieve emittent). Sindsdien keerde het tij en hoewel de achteruitgang van de overheidsfinanciën niet onrustwekkend is, zullen de autoriteiten toch moeten ingrijpen als ze willen voorkomen dat Brazilië opnieuw bij de rommelobligaties belandt.

 

Helft Brazilianen wel achter Rousseff

Toch blijft Rousseff erg populair bij een groot deel van de Brazilianen, vooral bij de armeren. Zo geniet ongeveer een kwart van de gezinnen van de Bolsa Familia, een gewaarborgd minimuminkomen voor de allerarmsten (met betere toegang tot gezondheidszorg en onderwijs). Het systeem werd ingevoerd door Lula tegen een kostprijs van ±0,5% van het bbp per jaar, kent een enorm succes, en is de hoofdreden voor de daling van de armoedegraad in Brazilië.

 

Daarnaast steeg het reëel beschikbare inkomen van de gezinnen tussen 2009 en 2013 met gemiddeld 4% op jaarbasis. Tot slot flirt de Braziliaanse werkloosheidsgraad (4,9%) met zijn historische minima.

 

Zelfde uitdagingen

De uitdagingen voor Rousseff zijn dezelfde als bij aanvang van haar eerste ambstermijn 4 jaar terug:
– de infrastructuur moderniseren,
– de instellingen hervormen,
– de markten flexibiliseren
– een gunstiger ondernemings- en investeringsklimaat creëren

 

Maar terwijl de economie indertijd op volle toeren draaide, zit de wereldwijde conjunctuur vandaag in het slop, is de budgettaire manoeuvreerruimte beperkt, kampt de Braziliaanse economie met een recessie en moest de centrale bank haar leidend rentetarief optrekken tot 11,25% om de real te ondersteunen.

 

Deel dit artikel