Analyse
Rentedaling in Zweden 3 jaar geleden - woensdag 29 oktober 2014

Voor de 3e maal op minder dan een jaar tijd heeft de Zweedse Riksbank haar leidende rentevoet verlaagd.

De leidende rentevoet bedraagt tegenwoordig 0 %.
Deze daling heeft op de Zweedse kroon gewogen. Bijgevolg zijn financiële Zweedse activa nu des te interessanter. We blijven dus in
Zweedse aandelen beleggen evenals in Zweedse obligaties. Zweden is één van de enige landen ter wereld waarvan de staatsschuld een AAA-rating verdient. Uw vermogen is er dus veilig belegd! 

 

De Zweedse regering is vastbesloten korte metten te maken met de deflatie die het land in haar greep heeft. In september boerden de consumptieprijzen met 0,4 % achteruit ten opzichte van september 2013. Ook kende het land dit jaar slechts één maand inflatie. Bovendien is de centrale bank van mening dat het land pas ten vroegste in de zomer van 2016 met de beoogde 2 %-inflatie zal aanknopen.
Gezien de conventionele wapens uitgeput zijn, zou de Riksbank wel eens een beroep kunnen doen op andere maatregelen, mocht de situatie nog verslechteren. Hierbij sluit de Zweedse centrale bank niet uit dat ze mogelijks versoepelingsmaatregelen zal aanwenden, al zal dat niet voor onmiddellijk zijn.

 

Naast de deflatie worstelt het land ook met andere bedreigingen. Zo zijn de vastgoedprijzen en de schuld van de gezinnen als gevolg van de lage rentevoeten uit de pan gerezen. Niettemin heeft de consument het volste vertrouwen in de toekomst. De groei voor 2014 zou op 2 % moeten uitkomen en in 2015 zou dit cijfer zelfs nog iets hoger gaan. Daarnaast ligt de werkloosheid vrij laag (7,9 %).

 

Bijgevolg verstrengt de Riksbank de voorwaarden voor kredietverlening en ziet het erop toe dat de banken over voldoende kapitaal blijven beschikken opdat de situatie niet uit de hand zou lopen.

 

Deel dit artikel