Analyse
Puike groeicijfers in de VS 3 jaar geleden - vrijdag 31 oktober 2014


De geannualiseerde Amerikaanse groei in het 2e kwartaal 4,6 % en in het 3e kwartaal 3,5 %.

Na de krimp van 2,1 % in het 1e kwartaal is dit goed nieuws.
Al waren we na de stijging van de markten eerder dit jaar getuige van winstnemingen, toch blijven
Amerikaanse aandelen aanwezig in onze portefeuilles. 

 

Het feit dat de groei afkomstig is van diverse bronnen is op zich nog beter nieuws. Zo is de groei te danken aan de export, de vraag van de gezinnen, de privé-investeringen en de overheidsuitgaven. Dit betekent dat de Amerikaanse groei tegenwoordig minder afhankelijk is van enkel en alleen de gezinsuitgaven en dus beter in evenwicht is dan voorheen.

 

De Amerikaanse bevolking heeft er inderdaad zin in: zo klommen de verkopen van duurzame goederen in de privésector met 7,2 % en gaan de investeringen in uitrustingsgoederen met een gelijke tred vooruit. Daarnaast veert de export op (met 7,8 % en zelfs met 11 % voor de export van goederen) en rijzen de overheidsuitgaven uit de pan (+10%), vooral als gevolg van de uitgaven op het vlak van defensie (+16 %).

 

Deze cijfers benadrukken nog maar eens de kloof tussen het Amerikaanse dynamisme en de zwakte van de eurozone. En al verwachten we niet dat de Amerikaanse economie haar huidige groeiritme lang zal kunnen aanhouden, toch blijft ze ongetwijfeld dynamischer dan de economie van de eurozone.

 

Deel dit artikel