Analyse
Moet u het land de rug toe keren? 3 jaar geleden - donderdag 9 oktober 2014

Economische vertraging, financiële vraagtekens en politieke onrust. Het ziet er niet goed uit voor China.

Chinese aandelen zijn aantrekkelijk gewaardeerd en zullen profiteren van de blijvend stevige groei om mooie rendementen te bieden. Ze behouden dan ook hun plek in onze portefeuilles (10%). U mag erin beleggen via de aandelenfondsen Fidelity China Focus A en zijn iets goedkoper beheerde variant Fidelity China Focus Y of via GAM Star China Equity.

 

Protest in Hongkong

De regering in Peking besliste onlangs dat de inwoners van Hongkong, dat over een speciaal statuut beschikt binnen China, in 2017 hun politieke leider niet vrij zullen kunnen kiezen. Dat lokte fel protest uit.

 

Deze roep naar meer democratie toont aan dat de centrale overheid het moeilijker krijgt om haar grip op een almaar kritischere bevolking te behouden. Temeer omdat de uitzonderlijke economische prestaties van de voorbije decennia tot het verleden behoren.

 

Zo viel de groei in het eerste kwartaal terug tot 7,4%, het laagste cijfer sinds de wereldwijde crisis in 2009. Bij gebrek aan alternatieven greep Peking dan maar weer naar budgettaire en monetaire maatregelen in de hoop de economie aan te zwengelen. Het land is daar ook in beperkte mate in geslaagd (in het tweede kwartaal klokte de groei af op 7,5%), maar van een duurzaam relanceplan is geen sprake.

 

Tegenvallende groei

Het tijdperk van industrialisering in ijltempo, van een boomende export van goedkope producten, en van ongebreidelde groeicijfers is ten einde.

 

De ontwikkeling van China moet nu in veel grotere mate steunen op de binnenlandse vraag en op de dienstensector. Dankzij deze evolutie zouden meer banen moeten worden gecreëerd en de sociale onvrede worden verlicht. Ook heeft de regering oog voor de tewerkstelling (verlaging van fiscale lasten voor bedrijven uit de dienstensector).

 

Probleem is dat de productiviteit in de dienstensector lager ligt en dat de ontwikkeling van die sector onvermijdelijk gepaard gaat met een lagere groei. De groeivertraging is des te groter doordat de hervormingen lang op zich laten wachten. Bovendien moeten de autoriteiten afrekenen met de excessen uit het verleden, o.a. op de vastgoedmarkt, en met de hoge schuldenlast van zowel gezinnen als bedrijven.

 

Moeilijke evenwichtsoefening

Met een groei die vertraagt, het risico op het ontstaan van een vastgoedzeepbel, en economische spelers met hoge schulden, is de manoeuvreerruimte van Peking beperkt. Toch slaagt China er vrij aardig in om met succes het land een tweede adem te geven.

 

– De Chinese economie zal ondanks de tragere groei dit jaar voor 10 miljoen banen zorgen.
– Dankzij beperkingen op de toekenning van hypothecaire kredieten werd de vastgoedhausse afgeremd, zonder de zeepbel te doen spatten.
– Een selectiever monetair beleid moet het mogelijk maken om de financiële middelen gerichter toe te kennen in functie van de behoeften, en om de hoge schuldenlast van gezinnen en bedrijven af te bouwen.
– Ook voert de centrale overheid een grootschalige anticorruptiecampagne op alle machtsniveaus.
– Tot slot wil China ook de financiën van de lokale overheden in een strakker keurslijf dwingen.

 

Chinese beurs niet mijden

De groeivertraging in China blijkt sterker dan veel beleggers hadden verwacht. Door de politieke spanningen, het gevaar voor een vastgoedzeepbel, de vraagtekens rond de soliditeit van de financiële sector en het uitblijven van hervormingen, kozen sommigen zelfs al eieren voor hun geld. Nochtans hebben de autoriteiten o.i. nog altijd alle troeven in handen om de volgende fase in de economische ontwikkeling van China, met de wereldwijde economische leidersplaats als inzet, tot een goed einde te brengen.

 

Deel dit artikel