Analyse
Is beleggen in Japanse aandelen interessant? 3 jaar geleden - vrijdag 17 oktober 2014

De Japanse economie werd hard geraakt door de btw-verhoging eerder dit jaar en de recentste statistieken ontgoochelden. Reden genoeg om ons koopadvies te wijzigen?

Neen. Ongeacht uw risicoprofiel en zowel op een horizon van 5 als 10 jaar, mag u 5% van uw portefeuille aan Japanse aandelen besteden via de fondsen Aberdeen Global – Japanese Equity A2 JPY of Aberdeen Global – Japanese Equity X2 JPY.

 

Logische terugslag

De btw-verhoging in Japan van 5 naar 8% in april was een cruciale stap in het beleid van premier Shinzo Abe, die door radicale maatregelen de economische groei van zijn land wil aanwakkeren. Het verhogen van de indirecte belastingen was weliswaar onvermijdelijk om de tekorten en de enorme staatsschuld enigszins in te dijken, maar anderzijds ook geen oplossing zonder gevaar.

 

Op de vorige btw-verhoging, in 1997 (van 3 naar 5%) volgde immers een recessie. En ook nu bleven de gevolgen niet uit: de consumptiebestedingen daalden fors, de investeringen vielen sterk terug en de economische activiteit kromp. Maar de Japanse economie dook niet in een recessie.

 

De groei in het derde kwartaal zal weliswaar heel zwak blijven, maar diverse indicatoren lijken te wijzen in de richting van een beginnend herstel (vertrouwensindex gezinnen opnieuw positief, voorzichtige stijging van bedrijfsinvesteringen en consumptie). Voor heel 2014 zou de Japanse groei moeten afklokken op ±1%.

 

Strategie verderzetten

Nu de economie de schok van de btw-verhoging heeft verteerd, kunnen de Japanse autoriteiten verder timmeren aan de relance. De hoofddoelstelling van de Bank of Japan, een inflatiepeil van 2% bereiken, zou tegen begin 2016 realiseerbaar moeten zijn dankzij diverse factoren.
Ten eerste beginnen de werkgevers het vaste deel van de lonen op te trekken. Ten tweede zijn de handelaars dankzij de terugkeer van de inflatie niet meer zo bang om hun prijzen te verhogen. En ten derde kan de Bank of Japan nog altijd de yen verzwakken om ingevoerde producten duurder te maken.

 

De regering moet nu haar derde maatregel (na de budgettaire relance en monetaire versoepeling) toepassen: het doorvoeren van economische hervormingen.

 

Toekomst bij Japanse vrouwen?

Een van de grootste bedreigingen voor de Japanse economie is de demografische evolutie. Volgens prognoses zal het bevolkingsaantal in Japan de komende twee decennia met gemiddeld 0,4% per jaar slinken. Op de arbeidsmarkt zal dat zich vertalen in een daling van minstens 0,5% op jaarbasis van het aantal arbeidskrachten. Dit zal onvermijdelijk wegen op het groeipotentieel van het land (nu geraamd op minder dan 1%).

 

Niettemin beschikt Japan nog over een groot potentieel aan vrouwelijke arbeidskrachten. De participatie van de vrouwen aan de arbeidsmarkt is immers erg laag. Op jonge leeftijd is het aantal vrouwelijke arbeidsmarktintreders vergelijkbaar met dat in andere landen, maar veel Japanse vrouwen stoppen met werken om hun kinderen groot te brengen. Om hen aan te sporen dat in de toekomst minder te doen, zullen er extra crèches worden geopend en ook fiscale regels worden gewijzigd die het tot dusver niet interessant maakten voor een Japans gezin om twee inkomens aan te geven.

 

Te exploiteren potentieel

De groeimotor van de Japanse economie sputtert al twee decennia tegen, maar dat wil niet zeggen dat hij geen vermogen meer heeft. De hervormingen die nu in de steigers staan moeten het mogelijk maken om hem terug op toerental te krijgen.

 

In die context, en ondanks hun klim van 85% de voorbije 24 maanden, blijven Japanse aandelen interessant. Het ontwaken van het Japanse potentieel zal ten goede komen aan bedrijven die in het land actief zijn, en de grote Japanse exportbedrijven zullen recordwinsten blijven binnenrijven dankzij de depreciatie van de yen.

 

Deel dit artikel