Analyse
Zweden: nieuwe regering, geen revolutie 3 jaar geleden - dinsdag 23 september 2014

Bij de parlementsverkiezingen in Zweden op 14 september werd de uittredende regering bedankt voor bewezen diensten en na acht jaar mogen de sociaaldemocraten opnieuw de premier leveren.

Zweedse obligaties bieden gelijkaardige rendementen als schuldbewijzen in euro en u hebt kans een positief wisselkoersverschil op te strijken. Besteed er 5% van uw portefeuille aan, via het fonds KBC Renta Sekarenta.

 

Zweedse aandelen zijn correct gewaardeerd, kunnen terugvallen op een dynamische binnenlandse markt, en op een ondergewaardeerde munt die de export aanzwengelt. Besteed er eveneens 5% van uw portefeuille aan, via het aandelenfonds SSgA Sweden Index Equity.

 

Versnipperd politiek landschap

Met de overwinning van de sociaaldemocraten zullen nieuwe accenten worden gelegd om ervoor te zorgen dat het land een van Europa's meest welvarende economieën blijft. De nederlaag van het rechtse kamp is eigenlijk te wijten aan een soort moeheid ten aanzien van de zittende machthebbers.

 

Zo is de bevolking niet opgezet met de achteruitgang van de openbare dienstverlening in het zog van de belastingverlagingen van de voorbije jaren, en stelden zowat alle politieke partijen dan ook nieuwe publieke investeringen voor, o.a. in het onderwijs.

 

De sociaaldemocraten wonnen eigenlijk maar nipt. Dat geen enkel blok een absolute meerderheid heeft in het parlement, heeft veel te maken met de verrassend hoge score van extreem rechts (12,9% van de stemmen).

 

Die versnippering van het politieke landschap maakt er de taak van de toekomstige premier niet makkelijker op, maar door de raakvlakken in de diverse verkiezingsprogramma's moet het mogelijk zijn een impasse te vermijden. Dankzij het goede vormpeil van de Zweedse economie en van de overheidsfinanciën is het pad van de nieuwe regering niet bezaaid met obstakels.

 

Stevige groei

Met een begrotingstekort van slechts 1,1% van het bbp in 2013 en een schuld van 40,6% van het bbp, is er voldoende budgettaire manoeuvreerruimte voor de nieuwe regering. En met een groei van 1,6% in 2013 en van 2,6% in het 2de kwartaal van dit jaar (t.o.v. -0,4% en 0,7% voor de eurozone), presteert de Zweedse economie sterk. De centrale bank verwacht dat de groei de komende jaren fors zal versnellen en mikt op ± 3% voor 2015 en 2016.

 

Toch vertoont die groei een paar onevenwichtigheden.

– De Zweedse economie lijdt onder de slappe situatie in de eurozone, haar belangrijkste exportmarkt. De buitenlandse handel is nu geen groeimotor meer, wel een afremmende factor. De binnenlandse vraag daarentegen blijft erg dynamisch, ondersteund door de stijging van de inkomens, de historisch lage rentevoeten, en een vastgoedboom.

 

– Het krappe woningaanbod in diverse regio's stuwt de prijzen omhoog. De eigenaars zien dus de waarde van hun patrimonium stijgen. Kandidaat-kopers laten zich echter niet afschrikken door die hoge prijzen omdat ze hun financieringscapaciteit kunnen opkrikken dankzij de lage rentevoeten, banken die zich vrij inschikkelijk tonen, en leningen met langere looptijden (tot soms wel 50 jaar).

 

Zo betalen vier Zweedse leners op tien enkel intresten terug en hoeven ze pas later het kapitaal terug te betalen. Deze situatie is niet gezond. Toch worden de banken stilaan wat kieskeuriger bij het goedkeuren van kredieten en dankzij de daadwerkelijke bouw van duizenden nieuwe woningen, zoals alle partijen voor de verkiezingen hebben beloofd, moet het mogelijk zijn een vastgoedzeepbel te vermijden.

 

Monetaire uitdagingen en kansen

Een andere uitdaging waarmee Zweden worstelt, is het deflatiegevaar. Er is al ruim een jaar geen inflatiedruk, waardoor de Zweedse centrale bank haar leidend rentetarief deze zomer terugschroefde van 0,75 naar 0,25%, en ze wil dat rentepeil handhaven tot eind 2015.

 

Dat flexibele beleid verkleinde het verschil tussen de Zweedse en de Europese leidende rente, waardoor obligaties in SEK minder interessant werden (lagere rendementen). De voorbije 18 maanden verloor de kroon 10% t.o.v. de euro en ze is nu ±20% ondergewaardeerd. Die forse onderwaardering maakt activa in SEK vandaag wel extra aantrekkelijk.

 

Deel dit artikel