Analyse
Verenigde Staten: lage rentevoeten voor een "aanzienlijke tijd" 3 jaar geleden - donderdag 18 september 2014

De Amerikaanse bank bouwt stilletjes aan de maatregelen af, die ze oorspronkelijk had ingevoerd om de economie te ondersteunen. Ze kondigde echter aan dat ze niet van plan is om op korte termijn de leidende rentevoet op te trekken. De markten konden het nieuws wel smaken.

Gezien het dynamisme van de Amerikaanse economie beleggen we een deel van ons vermogen in Amerikaanse aandelenfondsen en obligatiefondsen.
Rekening houdend met het recordniveau dat de Amerikaanse beurs heeft bereikt en de stijging van de dollar ten opzichte van de euro, raden we u aan om het gewicht van
Amerikaanse aandelen- en obligatiefondsen te beperken tot respectievelijk 10 en 5 % van uw portefeuille.

 

Afname inkoopprogramma

Zoals verwacht heeft de Fed zijn activainkoopprogramma nog maar eens teruggeschroefd (aankoop obligaties en activa gelinkt aan de vastgoedsector). Doel van deze maatregelen is het herstel van de Amerikaanse economie te ondersteunen. Maar gezien deze het steeds beter doet, is het inkoopprogramma van de Fed nu minder noodzakelijk.

 

Rentevoeten onveranderd

De afbouw van het inkoopprogramma was echter geen groot nieuws. Beleggers waren dan ook veel meer benieuwd naar wat de Fed van plan was met de leidende rentevoeten. De hamvraag is immers, wanneer zal de Fed de rentevoeten voor de eerste maal optrekken?

 

De Fed heeft de markten echter kunnen geruststellen. De Amerikaanse centrale bank kondigde inderdaad aan dat ze de rentevoeten nog geruime tijd na het einde van het inkoopprogramma op een laag niveau zou handhaven. Het nieuws werd positief onthaald op de markten.

 

Amerikaanse economie doet het steeds beter

De maatregelen die de Fed de laatste jaren heeft ingevoerd, waren misschien niet zeer orthodox, toch staat het buiten kijf dat de Amerikaanse economie vandaag de dag veel dynamischer is dan de economie in de eurozone. Bovendien bedraagt de werkloosheid in de VS slechts 6,1 % terwijl dit in de eurozone een flinke 11,5 % is.

 

Deel dit artikel