Analyse
Fed: renteverhoging? ECB: renteverlaging? 3 jaar geleden - dinsdag 26 augustus 2014

Europese obligatierente bereikt absoluut dieptepunt.

Gezien de zeer lage obligatierentes in de eurozone, beleggen we het grootste deel van onze obligatieportefeuille erbuiten. Klik hier voor meer info over onze strategie

De Amerikaanse dollar en de Zweedse kroon zijn interessante alternatieven, net als de Zwitserse frank, dé vluchtmunt bij uitstek.

 

VS en VK

In de VS staat ongetwijfeld een monetaire normalisering voor de deur gezien de verdere verbetering van de arbeidsmarkt, een herstel van de woningverkoop en een industriële activiteit die op het hoogste peil ligt in vier jaar. De Federal Reserve stipt openlijk de mogelijkheid van een renteverhoging aan (de instelling zal zich wel ten volle blijven inzetten om het herstel verder te ondersteunen).
In het Verenigd Koninkrijk zijn ze al een stapje verder want twee leden van de Bank of Engeland hebben tijdens de laatste vergadering opgeroepen voor een renteverhoging.

 

Eurozone

In de eurozone is het goede nieuws dat de PMI-index (= gezondheid van de Europese industrie) weliswaar een vertraging laat optekenen maar dat van de stevige terugval waarvoor werd gevreesd, toch geen sprake is. Terwijl de andere centrale banken nadenken over een normalisering van hun monetaire politiek wordt in de eurozone een mogelijk nieuwe renteverlaging naar voor geschoven zodat kan worden vermeden dat de zone in een deflatie terechtkomt.
Maar hoe zal de Europese Centrale Bank (BCE) een reële impact kunnen sorteren op de economie wanneer de rentevoeten zich reeds op extreem lage niveaus bevinden?

 

Rentevoeten op laagste peil

Om zich op 10 jaar te financieren biedt Portugal nog een rentevoet van 3,2 % aan, Spanje 2,4 %, Italië 2,6 %, Frankrijk en België 1,4 % en Duitsland biedt zelfs minder dan 1 % aan. Zeer lage rentevoeten op lange termijn als men weet dat de VS en het VK, die minder risicovol zijn, over dezelfde looptijd rendementen bieden van 2,4 %!

Spanje, dat nog steeds in de greep is van bezuinigingen en kampt met 24,5 % werkloosheid, financiert zich dus tegen een gelijkaardige rente als in de VS die daarentegen wel een dynamische economie heeft en profiteert van een overvloed aan energie die toelaat om hun overheidsfinanciën meer en meer in evenwicht te brengen.

 

Deel dit artikel