Analyse
China: overschot op handelsbalans bereikt record 3 jaar geleden - maandag 11 augustus 2014

Hoewel China er niet in slaagt zijn groeimodel aan te passen, draait één van zijn oude motoren op volle toeren.

In juli ging de Chinese export er met 14,5 % op vooruit ten opzichte van een jaar geleden en zakte de import met 1,6 %. Hierdoor komt de overschot op de handelsbalans uit op 47,3 miljard dollar. Bovendien is de Chinese beurs goedkoop. Bijgevolg blijft ze deel uitmaken van al onze portefeuilles.
Beleg er 10% van uw mogen in via de fondsen
Fidelity China Focus A EUR en GAM Star China Equity USD.

 

China ondervond een positieve weerslag van het Amerikaanse herstel en de lichte daling van de yuan. Dit gaf de groei een flinke duw in de rug waardoor de nagestreefde groeidoelstelling van 7,5 % dit jaar effectief zou kunnen worden bereikt.

 

Dankzij het herstel van de export beschikt het land nu over een zeker respijt om een groeimodel te ontwikkelen dat meer gebaseerd is op de binnenlandse vraag en niet zo zeer op de investeringen en de export. Toch houdt de huidige situatie een aantal risico's in. De overheid zou immers op zijn lauweren kunnen gaan rusten en zich tevreden stellen met het oude groeimodel dat het land decennialang heeft doen draaien. Niettemin menen we dat, hoewel China voor een uitdaging van formaat staat, het land over voldoende maatregelen beschikt en financieel solide genoeg is om een nieuw groeimodel uit te broeden. En ondanks het feit dat de groei op termijn flink onder de 7 % zal liggen, zal het land veel sterker blijven dan de andere OESO-landen.

 

In Japan daarentegen doet de uitvoer het niet goed (boerde in juni met 2 % achteruit) en blijft de handelsbalans rood gekleurd. Het gebrekkige dynamisme van de export weegt dan ook op de industrie (de industriële productie viel in juni met 3,3 % terug).

Deel dit artikel