Analyse
Vastgoed in het VK: weg met de zeepbel! 3 jaar geleden - woensdag 9 juli 2014

Nadat de Engelse centrale bank lange tijd een erg flexibel monetair beleid voerde, wil ze vandaag de kredietverstrekking wat meer aan banden leggen om een oververhitting van de vastgoedmarkt te voorkomen. Een bedreiging voor het herstel?

Neen. De komende kwartalen zal de Britse economie dynamischer blijven dan die van de eurozone. En aangezien de Bank of England als eerste centrale bank haar leidende rente zal verhogen, zal het Britse pond naar verwachting aantrekken de komende maanden. De beurs van Londen blijft goedkoop en dus interessant. U mag erin beleggen via aandelen en aandelenfondsen. Voor meer info, raadpleeg onze portefeuilles. 

 

Typisch Brits herstel

In het VK is na een crisis de binnenlandse vraag (vooral gezinsconsumptie) traditioneel de drijvende kracht. Tussen 2010 en 2012 was de groei, ondanks een uiterst flexibel monetair beleid, erg zwak, hoofdzakelijk door de overheidsschuldencrisis in de eurozone. Engeland had zowel financieel als commercieel te lijden onder de problemen bij zijn handelspartners. Door de onzekerheid die ontstond na de schuldencrisis werd bancaire herfinanciering duurder en stegen de rentevoeten op leningen, waardoor de Bank of England maar moeilijk de kredietdistributie kon aanwakkeren.

 

Maar eens de ECB er in augustus 2012 in slaagde om de hoog oplaaiende obligatierentevoeten in te tomen, hadden de maatregelen van de Bank of England wel effect.

 

De bijkomende liquiditeitsinjecties in het economische raderwerk (opkoop van overheidsobligaties) duwden de kosten voor de herfinanciering van de banken in Engeland zelfs sterker omlaag dan in de andere Europese landen. Terugkeer van het vertrouwen op de financiële markten, overvloed aan liquiditeiten, erg lage rentevoeten: alles was er om de kredietmarkt te relanceren.

 

Boomende krediet- en vastgoedmarkt

Sinds het 3e kwartaal van 2012 klom het aantal hypothecaire kredieten al fors hoger en in maart 2013 lanceerde de staat een programma om de aankoop van een eigen woning te ondersteunen. Hierdoor schoten de leningaanvragen steil omhoog. De investeringen in vastgoed stegen in 2013 met 4,4%.

 

Gezien het beperkte aandeel van de vastgoedsector in het totale bbp bleef de bijdrage aan de groei in 2013 bescheiden, maar de impact op de economie was groot. Het herstel van de krediet- en vastgoedmarkt deed de prijzen stijgen, waardoor er een rijkdomseffect ontstond voor de mensen die reeds eigenaar waren. Het feit dat hun onroerende goederen in waarde stegen, stelde hen gerust en zette hen aan tot consumeren.

 

Net als in de eurozone stagneren de reële lonen in Engeland, maar de Britse consument vermindert zijn spaarquote om te kunnen uitgeven, terwijl de Europese consument voorzichtig blijft en zijn aankoopgedrag tempert. Tachtig procent van de Britse groei (1,7% in 2013 t.o.v. -0,4% in de eurozone) is te danken aan de gezinsbestedingen.

 

Maar tussen een boom- en een zeepbelscenario is de lijn dun. In het 2e kwartaal piekten de vastgoedprijzen in Londen (+26% op jaarbasis, de sterkste stijging sinds 1987). Bijgevolg wil de Bank of England een vastgoedzeepbel vermijden.

 

Monetaire verstrakking

De voorbije weken waarschuwde de Bank of England herhaaldelijk dat de hypothecaire schuldenlast het economisch herstel kon bedreigen en dat de rente mogelijk vroeger dan verwacht verhoogd zal worden.

 

Om de schuldenlasten onder controle te houden, legde de Bank of England een beperking op voor het aantal nieuwe kredieten waarvan het bedrag het inkomen van de ontlener ruimschoots overschrijdt. Ook overweegt ze om de terugbetalingscapaciteit te testen van mensen die lenen met een variabele formule.

 

Deze maatregelen zijn bedoeld om de kwaliteit van de ontleners te verhogen en de schuldenlast van kwetsbare gezinnen te beperken, niet om de economische dynamiek te fnuiken die dankzij het herstel van de gezinsconsumptie en van de vastgoedmarkt op gang kwam.

 

Deel dit artikel