Analyse
Het groene biljet neemt in waarde toe 3 jaar geleden - donderdag 24 juli 2014

De dollar heeft plots een tussenspurtje getrokken en noteert nu tegen 1,35 USD voor 1 EUR, het hoogste niveau sinds november 2013.

Amerikaanse aandelen blijven profiteren van het Amerikaanse dynamisme.
U mag nog kopen (Amerikaanse aandelen of aandelenfondsen).
En aangezien de hausse van het groene biljet nog niet gedaan is en de Amerikaanse rentevoeten hoger liggen, zijn obligaties in dollar ook interessant.
Consulteer onze
portefeuilles. 

 

Deze evolutie is geen verrassing. Ze zet het verschil in monetaire politiek aan beide zijden van de Grote Plas in de verf.

 

Aangezien de laatste indicatoren in de VS het voortzetten van het herstel aangeven, zal de Fed de weg van normalisering blijven bewandelen. Een eerste renteverhoging wordt de komende twaalf maanden verwacht. Ook de inflatiecijfers wijzen in die richting: de consumentenprijzen zijn met 0,3 % toegenomen tussen mei en juni (na +0,26 % en +0,35 % de twee maanden daarvoor); op jaarbasis heeft de inflatie al drie maanden op rij de 2 %-grens bereikt (2,1 % in juni).

 

In de eurozone daarentegen zijn er opnieuw tekenen dat de economie vertraagt terwijl de inflatie slechts 0,5 % bedraagt. Een monetaire normalisering staat dus geenszins op de agenda van de ECB.

 

Deel dit artikel