Analyse
Amerikaanse arbeidsmarkt herstelt heel goed 4 jaar geleden - vrijdag 4 juli 2014

De arbeidsmarkt in de VS ging er in de maand juni flink op vooruit.

Niettemin verandert de Fed niets aan zijn monetaire politiek, hetgeen de beurzen wel kunnen smaken.
De Dow Jones overschreed voor de 1e maal de kaap van 17 000 punten.
Beleggen in Amerikaanse aandelen en aandelenfondsen blijft zeker interessant, zij het in redelijke mate.
Ontdek de verhoudingen tussen onze beleggingen, raadpleeg hiervoor onze
portefeuilles. 

 

Nadat in mei 224 000 banen werden gecreëerd, komen er in juni nog maar eens 288 000 jobs bij. Het aantal langdurig werklozen boert achteruit (tot 3,1 miljoen). Dit wijst erop dat zelfs werklozen die heel moeilijk werk vinden, er ook in slagen om eindelijk aan een baan te raken.
Het werkloosheidspeil zakte dan weer tot 6,1 %, het laagste niveau op 6 jaar tijd.

 

Rekening houdend met de economische indicatoren zou de Amerikaanse economie in het 2e kwartaal gegroeid zijn en dit na een moeizaam 1e kwartaal. Wat opmerkelijk is want nooit is de Amerikaanse economie erin geslaagd om een recessie te vermijden na een toch aanzienlijke daling, zoals dit in het 1e kwartaal het geval was. De economie zakte toen met 2,9 %.

 

De Fed zou echter niet van plan zijn om zijn politiek te verstrakken.
Zolang de inflatie aan de lage kant blijft, zal de Amerikaanse centrale bank de rentevoeten inderdaad laag houden. Natuurlijk zou een daling van de werkloosheid en beterschap op de arbeidsmarkt de lonen en bijgevolg de inflatie kunnen doen klimmen. Maar gezien de eurozone, Japan en China een soepelere monetaire politiek hanteren om hun economie aan te zwengelen, zou het optrekken van de Amerikaanse rentevoeten een stijging van de Amerikaanse dollar tot gevolg hebben. En dit zou een averechts effect hebben op de competitiviteit van de VS. Een scenario dat de Fed uiteraard niet ziet zitten.

 

Conclusie: al beweert de Fed dat het flexibel blijft en zich aan de conjunctuur zal aanpassen, lijkt een stijging van de rentevoeten in 2014 ons vrij onwaarschijnlijk. De liquiditeiten zullen dus de economie blijven overspoelen. Het enthousiasme van de markten is dan ook geen verrassing.

 

Deel dit artikel