Analyse
Hoe zal de olieprijs verder evolueren? 4 jaar geleden - woensdag 21 mei 2014

De olieprijs is al geruime tijd vrij stabiel na jaren van forse schommelingen. Waarom? En wat mag men in de toekomst verwachten?

Op de olieprijs zelf inspelen doen we niet en raden we in geen geval aan. De markt is zo onvoorspelbaar, zeker op korte termijn, dat dit onbegonnen werk is. Indien u wenst te beleggen in de oliemarkt dan raden we aan dit onrechtstreeks te doen via oliebedrijven. Onze favoriet is Chevron maar ook van Repsol en BP zijn we koper. Deze bedrijven hebben mooie groeivooruitzichten terwijl de koers daar geen (of onvoldoende) rekening mee houdt.

 

Hoe komt het dat de oliemarkt zo rustig is geworden?

De volatiliteit of prijsbewegelijkheid van de olieprijs ligt op het laagste niveau sinds 2006. Er zijn verschillende factoren die ervoor zorgen dat de markt nauwelijks beweegt. Ze houden elkaar als het ware in evenwicht.
Ten eerste is er weinig beweging in de vraag. De economie trekt hier en daar wel wat aan maar de groei is al bij al beperkt. Zo is van forse groei in de opkomende landen momenteel geen sprake. De Amerikaanse economie trekt aan maar aan de toegenomen vraag wordt in eigen land voldaan dankzij de boom rond schaliegas.
Ten tweede zit er ook weinig rek in het aanbod. Er zijn regelmatig productieproblemen in enkele onstabiele landen zoals Libië en Irak maar Saoedi-Arabië, de grootste olieproducent ter wereld, vangt deze schokken op door de oliekraan wat dichter te draaien of wat extra te openen. Ook de rust in verschillende olieproducerende landen wat teruggekeerd.

Hoe moet het nu verder?

De kans is groot dat de relatieve prijsstabiliteit zich zal voortzetten.
Op vraagniveau moet niet direct op een forse stijging worden gerekend. Verschillende groeilanden zoals China blijven met groeipijnen kampen en in Europa is het herstel eerder aan de magere kant. De oliemarkt houdt reeds rekening met een vrij beperkte economische groei. We gaan er dan ook vanuit dat de olieprijs op een historisch vrij hoog niveau zal blijven.

Op aanbodniveau lijkt het twee kanten te kunnen uitgaan. Enerzijds is er op de Amerikaanse markt een vrij groot overschot. Maar anderzijds zou het aanbod op termijn minder snel kunnen toenemen aangezien bedrijven door de hoge kosten hun exploratie terugdringen.

Ten slotte is er nog een factor die niemand in de hand heeft: de toestand in het Midden-Oosten. Een opflakkering van onrust zou de oliemarkt kunnen wakker schudden.


Deel dit artikel