Analyse
Beleggen in cacao? 4 jaar geleden - woensdag 14 mei 2014

De koers van cacao heeft een sterk 2013 gekend na drie moeilijke jaren. Is het moment gekomen om te beleggen in een tracker die erin investeert?

Neen. Laat u niet lokken door een te warme cacao. Trackers hebben in dit geval te veel nadelen. De vooruitzichten qua vraag en aanbod zijn niet gunstig. En voor ethische redenen blijven we af van landbouwgrondstoffen.

 

Trackers

Op de markt zijn verschillende trackers voorhanden om een positie in cacao te nemen:
– iPath Dow Jones-AIG Cocoa Total Return Sub-Index ETN
– iPath Pure Beta Cocoa
– ETFS Cocoa (JE00B2QXZK10)
De eerste is echter weinig liquide. De houder zou moeilijkheden kunnen hebben om de tracker te verkopen. En de tweede rekent hoge beheerskosten aan die hoe dan ook op het rendement zullen doorwegen. Daarenboven beleggen trackers niet rechtstreeks in cacao maar doen ze dit via futures die de koersevolutie volgen. En aangezien deze markt zich in contango bevindt hebben trackers moeite om de prijs van cacao te volgen.

 

Vraag en aanbod

Om een idee te kunnen vormen of de koers van cacao haar opmars kan voortzetten, moet men eerst nagaan wat de stijging in gang heeft gezet. Vier factoren liggen aan de basis hiervan. Drie ervan hebben voor een daling van het aanbod gezorgd (een kleiner aanbod zorgt voor hogere prijzen). De vierde stimuleert de vraag (hogere vraag staat gelijk met hogere prijzen). Tot in 2011 woedde een burgeroorlog in Ivoorkust, de grootste producent ter wereld. Dit heeft ervoor gezorgd dat er minder werd geïnvesteerd in plantages. Jaren later heeft dat natuurlijk als gevolg dat de productie terugvalt. De cacaoboom wordt vooral verbouwd in West-Afrika waar het vorig jaar relatief weinig heeft geregend, daarenboven werden veel plantages getroffen door ziektes. Dit is niet zonder gevolg gebleven voor de productie. De opkomende landen hebben hun consumptie van cacao de laatste jaren enorm opgedreven.

 

Op korte termijn kan dit onevenwicht tussen vraag en aanbod aanhouden. Maar op langere termijn niet. Enerzijds zal de huidige hausse immers investeerders aanzetten om in cacao te investeren en dit zal toelaten om het aanbod op te trekken en de prijzen te laten terugkomen tot meer normale niveaus. Anderzijds zal de toename van de consumptie in de ontluikende markten niet ongebreideld zijn.

 

Financialisering

De landbouwsector is al een aantal jaar een speelbal geworden van de financiële markten met een impact op de prijzen die een deel van de bevolking van producerende landen in een lastig parket brengt. Dit is een belangrijke ethische reden waarom we afraden om in landbouwgrondstoffen te beleggen.

 

Deel dit artikel