Analyse
Hoe zullen de rentevoeten evolueren? 4 jaar geleden - woensdag 2 april 2014

De rentevoeten, die in 2013 tot historische dieptepunten zijn gezakt, zouden geleidelijk aan moeten opveren.

Sinds begin 2014 is hier echter niets van aan.
De lage rentestand in de eurozone pleit niet voor obligaties in euro. Voor uw spaargeld op korte termijn geeft u best de voorkeur aan een goede
spaarrekening

Wilt u uw geld 5 à 8 jaar beleggen, kies dan voor een spaarverzekering, zoals het Waarborgfonds van AFER Europe (3,36 % in 2013).
Als u een lichtjes hoger risico aanvaardt (wisselkoersrisico), in ruil voor een hopelijk iets hogere opbrengst, dan zijn Amerikaanse obligaties (5% van uw portefeuille) een aanrader (iets hogere rendementen, dollar zal waarschijnlijk aantrekken, vluchtwaarde in geval de conjunctuur achteruitboert).
Kies voor één van de volgende fondsen:
Dexia Bonds USD Governement, KBC Renta Dollarenta, Pictet-USD Government Bonds-P.

 

Rendementen boeren achteruit

De kortetermijnrente blijft stabiel maar de rentevoeten op middellange en lange termijn boeren nog achteruit. In de VS is die daling beperkt, in de eurozone aanzienlijk, en in bepaalde Europese landen (vb. Portugal) zelfs spectaculair. De meeste beleggers hadden in 2014 echter een stijging verwacht voor zowel de VS als de eurozone.
Hiervoor zijn 2 verklaringen:
–  Het monetaire beleid in de VS en de westerse industrielanden blijft nog altijd extreem soepel. Er worden nog steeds erg veel liquiditeiten in de economie gepompt. We moeten dus geen stijging van de leidende rentevoeten verwachten in de VS of in het VK vóór 2015. Ook de ECB of de Bank of Japan zijn niet van plan om op korte termijn de rentevoet te verhogen.
– Door de lage inflatie (1,1% in de VS, 0,7% in de eurozone) nemen obligatiebeleggers sneller genoegen met lagere rendementen.

 

Het lage rentepeil is ook te wijten aan andere recentere factoren
– Zo hebben de recente economische indicatoren zowel in de VS als in Europa ontgoocheld. Bijgevolg stellen de beleggers zich defensiever op en halen ze meer obligaties binnen.
– Daarnaast baart de situatie in de groeilanden de beleggers zorgen (economische moeilijkheden, financiële zorgen, politieke crisissen, sociale onrust, enz.). Bijgevolg verhuizen beleggers hun centen naar veiligere oorden, waardoor de rente in de VS en in Europa zakt (grotere vraag), terwijl in de groeilanden net het omgekeerde gebeurt.
– Ook worden in de eurozone door de budgettaire saneringen nu minder nieuwe staatsobligaties uitgegeven, terwijl de vraag net stijgt.

 

Zullen de lage renteniveaus aanhouden?

We verwachten dat de Amerikaanse obligatierendementen de komende maanden lichtjes hoger zullen klimmen. Na een zeer barre winter zal de economie in de VS waarschijnlijk weer aantrekken, en zo meteen ook de twijfels van de beleggers wegnemen over het stijgingspotentieel van de beurzen.

 

De rentevoeten zullen wellicht ook stijgen naarmate een eerste verhoging van het leidend rentetarief door de Fed (lente 2015) dichterbij komt. Eerst zal die stijging zich manifesteren voor korte looptijden, om dan dankzij een hogere economische activiteit en een hogere inflatie uit te breiden naar langere looptijden.

 

In de eurozone zal de rente wellicht erg geleidelijk stijgen. Met een heel laag groei- en inflatiepeil is het stijgingspotentieel van de obligatierendementen bij ons immers beperkt, temeer ook omdat door het overvloedige spaarkapitaal de vraag naar (risicoarme) obligaties groot is.

 

Deel dit artikel