Analyse
De Fed stelt zijn koers bij 4 jaar geleden - donderdag 10 april 2014

Het discours van de Federal Reserve evolueert.

De rentevoeten zullen langer dan voorzien op een laag pitje blijven branden.
De Amerikaanse beurzen blijven interessant en aanwezig in al onze portefeuilles. Een aantal groeimarkten genieten mee van de Amerikaanse politiek en beschikken tegelijk over hun eigen troeven. De Chinese, Indiase en Mexicaanse aandelen maken eveneens deel van
onze portefeuilles. Net als de Braziliaanses obligaties.

 

De Amerikaanse centrale bank is ervan overtuigd dat de economie en de arbeidsmarkt zullen herstellen dankzij de monetaire politiek die zij hanteert. Wel vreest ze ervoor dat indien ze de rentevoeten te snel gaat optrekken, ze dit herstel wel eens in de kiem zou kunnen smoren.

 

Maar aangezien in maart de werkloosheid in de VS tot 6,7 % gezakt is (wat aanleunt bij de 6,5 %-de drempel die de Fed vastlegde vooraleer het zijn leidende rentevoet zou aanpassen), en in het licht van de uitspraken van de nieuwe Fed-voorzitster, Janet Yellen, die een eerste normalisering voorzag in "ongeveer 6 maanden", hebben de markten zich reeds voorbereid op een verhoging van de rentevoeten voor eind 2014.

 

Volgens de Fed, die nu zijn discours aanpast, is dit echter te vroeg.

 

De centrale bank wijst er nu op dat ze de werkgelegenheid maximaal wil boosten en de inflatie tot zo'n 2 % wil drijven. Ook bevestigt ze nogmaals dat ze haar leidende rentevoet nog een flinke tijd na het aflopen van het activainkoopprogramma op een laag peil zal houden. Bijgevolg zal de eerste renteverhoging ten vroegste in 2015 plaatsvinden.

 

De markten reageerden vrij snel op het nieuws: zo viel de Amerikaanse rentevoet op 10 jaar terug tot minder dan 2,7 % (t.o.v. ±2,8 % begin van de week). Het feit dat de rentevoeten nog een lange tijd aan de zwakke kant zullen blijven, werd goed onthaald op de beurzen en had eveneens een positief effect op de groeimarkten en hun valuta.

 

Deel dit artikel